“ABRYS” Ochrona wód

Dodaj |

O FIRMIE

Firma nasza zajmuje się wykonywaniem izolacji obiektów budowlanych i hydrotechnicznych za pomocą geomembrany z folii PEHD, ochroną wód gruntowych przed skażeniem. Folie izolacyjne są odporne na większość środków chemicznych występujących w przyrodzie (np. produkty ropopochodne), nie ulegają degradacji biologicznej, mają bardzo dobre parametry mechaniczne. Geomembrana stanowi przełom w ochronie wód gruntowych. Firma montuje folie PEHD za pomocą profesjonalnego sprzętu:

– zgrzewarki samobieżne wykonujące zgrzew dwuścieżkowy z kanałem kontrolnym produkcji firmy Leister (Szwajcaria),

– spawarki ekstruzyjne do spawania połączeń foliowych produkcji firmy Munch (Niemcy),

– sprzęt do wstępnego montażu folii Triack firmy Leister (Szwajcaria).

Stosujemy materiały produkcji krajowej (Geochron, Geofolia), jak i importowanej (Agru, Juta, Karbofol), folia szerokości od 5 do 9,4 metra i grubości 1,0; 1,5; 2,0; 2,5. Materiały stosowane przez naszą firmę są dopuszczone na rynek polski na mocy aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Posiadamy uprawnienia do montażu geomembrany w kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej. Po wykonaniu montażu geomembrany na obiekcie budowlanym wykonujemy kompletną dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą:

– aprobata techniczna na wykorzystane materiały,

– certyfikat wykonanych połączeń spawanych,

– schemat połączeń zgrzewanych,

– protokół wykonanych zgrzewów.

Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w montażu geomembran potrafimy szybko i solidnie rozwiązać wszystkie problem izolacyjne i techniczne.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zajmujemy się:

zbiorniki i oczka wodne,

zbiorniki p. pożarowe,

stacje i bazy paliw,

oczyszczalnie ścieków,

składowiska odpadów,

tace zbiorników paliwowych i innych substancji niebezpiecznych,

rowy melioracyjne,

kolejowe bocznice przeładunkowe i place manewrowe,

ściany zabezpieczone ścianką szczelną,

drogi i autostrady,

niecki transformatorów,

wały przeciwpowodziowe,

płaszcze zbiorników paliwowych,

wanny szczelne,

ochrona budowli betonowych przed korozją,

wiadukty, estakady, fundamenty wymagające izolacji przeciwwilgociowych,

obiekty hydrotechniczne – ich uszczelnienie, odwodnienie, zabezpieczenie,

place za- i rozładunkowe substancji szkodliwych.

 

 

STOSOWANE MATERIAŁY

Stosujemy geosyntetyki produkcji krajowej i importowane. Jako warstwę izolacyjną montujemy geomembrany (folie PEHD), polietylen wysokiej gęstości. Jest to tworzywo sztuczne (polimer) o bardzo dużej wytrzymałości na przebicie. Ze względu na gładkość powierzchni stosujemy:

– obustronnie gładka,

– gładka i chropowata,

– profilowana,

– kolczasta.

Geomembrany produkowane są w rolkach o szerokości od 5,0 metra do 9,4 metra, w zależności od producenta. Stosujemy geomembrany o grubościach: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 milimetra, w zależności od izolowanego obiektu i jakości przygotowanego podłoża.

Zalety geomembran (folii PEHD): nie przesiąkliwość, bardzo niska wodochłonność, wysoka odporność mechaniczna na przebicie, wysoka odporność na czynniki chemiczne, szczególnie na kwasy i zasady oraz związki ropopochodne.

Geomembrana posiada dużą giętkość i bardzo dobrą zgrzewalność. Geomembrany są nie szkodliwe dla środowiska, mogą mieć kontakt z wodą pitną, posiadają atest PZH.

W celu geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym stosujemy geowłókniny ochronne o gramaturach od 250 gram/m2 do 1000 gram/m2. Geowłókniny posiadają atest ITB i są produkowane w szerokościach 2,0; 4,0; 6,0 metra.

 

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u