“ACARTUS” S.A Spółka Doradztwa Podatkowego Piotr Piekarski Doradca Podatkowy

Dodaj |

O Firmie

Firma istnieje na rynku od 1995 roku. jej założycielem jest Piotr Piekarski – doradca podatkowy nr 01528. W 2004 roku zmieniła się forma prawna działalności z osoby fizycznej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do kolejnego przekształcenia doszło w lutym 2009 roku, tym razem w spółkę akcyjną.

Posiadamy fachową wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Naszym klientom doradzamy kompleksowo w zakresie spraw podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Życzliwość w stosunku do klientów i pełne utożsamianie się z ich interesami, wysoki poziom merytoryczny i jakość obsługi, a przede wszystkim – dbałość o bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów – są dewizą naszej działalności.

 

Usługi

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie :

* pełnej obsługi finansowo księgowej

* obsługi kadrowo płacowej

* doradztwa podatkowo-finansowego

* analiz ekonomiczno-finansowych

* reprezentacji Klienta w urzędach i instytucjach

 

Usługi Księgowe

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się :

– prowadzenie ksiąg rachunkowych :

* opracowanie zakładowego planu kont

* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

* sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego ( CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

* prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji

* sporządzanie bilansów, rachunków wyników

* okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP

* przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.

– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów :

* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

* sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług ( VAT)

* prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia

* bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego

* sporządzanie rozliczeń rocznych

 

Usługi Kadrowo-płacowe

Specjalnością naszej firmy są także usługi kadrowo- płacowe, w zakres których wchodzą :

– obsługa kadrowa :

* sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

* prowadzenie akt osobowych pracownika

* prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników ( urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie,, ewidencja urlopów i inne).

* sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia

* prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP

* kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego

* sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy ( regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

* obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło)

– obsługa płacowa :

* naliczanie wynagrodzeń wraz ze wszystkimi świadczeniami dodatkowymi dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób wykonujących umowy o dzieło lub zlecenie

* obliczanie należności za czas choroby oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom takich jak: zasiłki chorobowe, macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne, wynagrodzenia z tytułu przebywania na różnego rodzaju urlopach pracowniczych, premie, prowizje oraz inne dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników

* obliczanie składek na ubezpieczenia pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców przekazywanych do ZUS

* prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń, sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych ( PIT 11)

* sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych (zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń)

* sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych

* sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

– sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS

– sporządzanie deklaracji PFRON

 

Doradztwo Podatkowe

W zakresie doradztwa oferujemy:

* doradztwo podatkowe

* konsultacje

* porady ustne

* analizy finansowo- księgowe

 

Rejestracja Spółek

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu zakładania i rejestracji spółek. Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek handlowych, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Akcyjnej.

Proces zakładania Spółki :

* sporządzenie umowy

* rejestracja umowy u notariusza

* rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

* zgłoszenie do urzędu statystycznego

* zgłoszenie do urzędu skarbowego (US) o nadanie nr NIP i zgłoszenie do VAT

 
 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u