Wyzwania Interpersonalne Menedżera

Menedżer w warunkach panujących w danym przedsiębiorstwie natrafia na wiele problemów, trudności, którym musi zaradzić. Skuteczny społecznie menedżer powinien wykazywać się odpowiednią kondycją interpersonalną, czyli szeregiem umiejętności pozwalających przeciwdziałać trudnym społecznie sytuacjom. Trudne społecznie sytuacje są tzw. wyzwaniami interpersonalnymi, czyli obszarami problemowymi, którym menedżer powinien sprostać. Wśród obszarów problemowych zaliczanych do wyzwań interpersonalnych wyróżniamy:

– Zdobywanie posłuchu poprzez silny wpływ na myśli, emocje, decyzje, wybory i zachowania ludzi i całych grup. W tym także zarządzanie, kierowanie ludźmi oraz skuteczne perswadowanie.

– Odgrywanie roli adekwatnej do sytuacji, czyli kontrola własnego uzewnętrzniania emocji oraz niewykazywanie informacji o tym co się z nami dzieje i co jest dla nas najważniejsze.

– Dbanie o swój interes w wyniku egzekucji własnych praw, ustaleń w kontaktach z pozostałymi ludźmi. Również asertywność i konstruktywna krytyka.

– Rozszyfrowywanie innych, by przeciwdziałać manipulacji osób trzecich, skuteczne analizowanie sytuacji społecznej i spostrzegawczość.

– Przejawianie inicjatywy w kontaktach z innymi, pewność siebie w kontaktach z ludźmi. Zdobyć można ją przez świadomość własnej wartości, poglądów, dążeń i celów. W ten sposób można promować siebie i zdobywać poparcie dla osobistych pomysłów.

– Przezwyciężanie tremy i nieśmiałości można osiągnąć w skutecznym radzeniu sobie z lękiem, stresem związanym z wystąpieniem publicznym i pracą w grupie. Zaliczać można także chęć do podjęcia nowych działań i wyzwań interpersonalnych.

– Nawiązywanie kontaktu w celu zdobycia zaufania i sympatii innych, korzystanie z sieci kontaktów biznesowych oraz tworzenie wizerunku własnej osoby w oparciu o skuteczną autoprezentację i autorytet.

– Zarządzanie relacjami międzyludzkimi, do którego należy zaliczyć otwartość w komunikacji, dzięki czemu możliwe jest tworzenie trwałych relacji opartych na takich wartościach jak zaufanie i wzajemna pomoc, wpływanie na innych w celu ich współdziałania, panowanie nad emocjami przeciwdziałające eskalacji konfliktów oraz rozwiązywanie problemów w sposób konstruktywny.

Powyższe obszary są polem działania menedżerów. Aby być skutecznym w tych dziedzinach menedżer powinien posiadać kompetencje społeczne zakresie jaki był omówiony wcześniej oraz umiejętności pozwalające skutecznie zarządzać sobą. Dlatego, tak jak postulowano wcześniej, termin kompetencji społecznych należy rozszerzyć o umiejętności poznawcze i emocjonalne by menedżer mógł osiągnąć skuteczność interpersonalną. Wówczas należy przyjąć definicję P. Smółki, dla którego kompetencje społeczne to „umiejętności warunkujące sprawne zarządzanie sobą i dużą skuteczność interpersonalną”. Autor poprzez zarządzanie sobą rozumie umiejętność motywacji własnej osoby i panowania nad sobą, czyli kontroli nad gniewem, stresem, tremą. Natomiast skuteczność interpersonalna jest „zdolnością i chęcią generowania zachowań społecznych, które w wypadku określonych wyzwań interpersonalnych uważane są za skutecznie i adekwatne”. W ten sposób menedżer może zaspokajać potrzebę aprobaty i statusu, utożsamianego z wywieraniem wpływu na innych i kierowanie zespołem.


<< Powrót do Akademii Biznesu

Napisz do autora:

Prosimy o podanie informacji kontaktowych oraz treści wiadomości. Postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.

Słowa kluczowe: Kompetencje społeczne, zarządzanie, interpersonalne wyzwania, menedżer, relację międzyludzkie, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontakty interpersonalne

Warto sprawdzić jakie deski i podbitka Wrocław należy zakupić – warto wybrać najlepsze propozycje w Sieci.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u