Alpiq Energy SE Spółka europejska

Dodaj |

O Firmie

W Polsce Alpiq specjalizuje się w hurtowym obrocie energią i sprzedażą energii elektrycznej dużym odbiorcom końcowym. Naszymi partnerami handlowymi są elektrownie, spółki dystrybucyjne i spółki obrotu energią.

W Polsce Alpiq specjalizuje się w hurtowym obrocie energią i sprzedażą energii elektrycznej dużym odbiorcom końcowym. Naszymi partnerami handlowymi są elektrownie, spółki dystrybucyjne i spółki obrotu energią.

Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych spółek obrotu na polskim rynku. Posiadamy umowy z wieloma partnerami handlowymi i jesteśmy członkiem polskiej Towarowej Giełdy Energii. Aktywnie uczestniczymy w wymianie międzysystemowej ze spółkami z Niemiec, Czech, Słowacji oraz ze spółkami polskimi Zgodnie z międzynarodowymi standardami przygotowujemy umowy oparte na wzorach EFET (Europejskiej Federacji Obrotu Energią) i TOE (Towarzystwa Obrotu Energią) tym samym zapewniając naszym partnerom konkurencyjne ceny i niezawodność w dostawach energii.

Dostawy energii są realizowane na podstawie kontraktów średnio i długoterminowych i dostosowane do potrzeb i oczekiwać naszych klientów. Przedmiotem dostaw moga być produkty standardowe (dostawy pasmowe i dostawy szczytowe), pełne dostawy oraz dostawy regulowane.

 

Usługi Firmy

Ponadto służymy naszym klientom przez:

– sprzedaż i zakup certyfikatów kogeneracji i energii odnawialnej
– usługi optymalizacji portfela
– usługi operatora handlowo-technicznego (OHT)
– naszą wiedzę na temat rynku energii
– szkolenia dla pracowników
– pomoc w organizacji przetargów i procedur zakupu

Jesteśmy także zainteresowani współpracą i udziałem w dużych projektach energetycznych.

 

Wizja i Misja

Alpiq pomaga swoim klientom w uproszczeniu zarządzania energią i optymalizacji całego procesu dla uzyskania pozytywnej zmiany ich wyników biznesowych.

Wizja

Stanowimy pierwszy wybór w Europie i Szwajcarii, jako że umożliwiamy naszym partnerom najlepsze wykorzystanie ich przedsiębiorczości.

Misja

Uwalniamy przedsiębiorczość naszych partnerów:

* poprzez zmniejszenie stopnia skomplikowania zarządzania energią

* poprzez polepszenie niezawodności ich planowania i zwiększenie ich elastyczności

* pomagając im w trwałym wypracowaniu mocnych punktów i podejmowaniu bieżących działań mających na celu stawienie czoła wyzwaniom przyszłości

* umożliwiając im skoncentrowanie całej energii na podstawowej działalności

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u