Policealna Szkoła plastyczna, artystyczna, kursy grafiki, fotografii, projektowania graficznego, Kraków, małopolskie

“Anima-Art” Policealne Studium Plastyczne

Dodaj |

Struktura

Policealne Studium Plastyczne „Anima – Art”  

Specjalizacja: techniki graficzne – animacja filmowa i projektowanie graficzne.

Nauka w Studium trwa dwa lata (4 semestry).

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym – od poniedziałku do piątku.

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną (styczeń i czerwiec). Do dyplomu dopuszczone są osoby, które otrzymały absolutorium (pozytywnie zaliczyły 4 semestry)


Po zakończeniu nauki uzyskuje się dyplom plastyka o wybranej specjalności.

 

Cele

Przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z dziedziny animacji filmowej, projektowania graficznego oraz zagadnień ogólnoplastycznych.

Rozbudzenie w słuchaczach wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej.

Pogłębianie zainteresowań słuchaczy w kwestii działań nowatorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych.

– Na przykładach dzieł animacji światowej oraz innych dziedzin sztuki zapoznanie słuchaczy z kulturą i tradycją, które są podstawą ciągłości sztuki światowej i narodowej oraz prześledzenie ich rozwoju oraz przemian twórczych.

Kształtowanie umiejętności interpretowania i kreatywnego korzystania z tych   doświadczeń.

 

Oferta-Program

Historia sztuki i filmu

Wykłady ilustrowane slajdami. Celem ich jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zjawiskami i przemianami w sztuce, przedstawienie chronologii sztuki, prezentacja technik artystycznych, wprowadzenie terminologii sztuki oraz wyrobienie umiejętności rozróżniania stylów w sztuce i samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki.

Wykłady dotyczące historii filmu animowanego i zagadnień filmowych połączone z prezentacjami filmów.

Projektowanie Graficzne

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności kreatywnego myśleniai samodzielnego rozwiązywania zagadnień projektowych.

Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia dotyczące m.in.: podstawowych zasad projektowania, funkcji i form reklamy wizualnej (ilustracji, znaku, typografii), komunikacji wizualnej, warsztatu.

Animacja filmowa

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Program zakłada przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych ze znajomością podstawowych technik animacji, budowaniem akcji filmowej, tworzeniem scenopisu, montażem, dźwiękiem, obsługą komputera i znajomością oprogramowania do tworzenia grafiki i animacji oraz obróbką materiałów filmowych.

Fotografia

Podczas dwóch semestrów zajęć z fotografii słuchacz będzie mógł zapoznać się nie tylko z historią fotografii ale także w praktyce opanować proces wywoływania negatywu, obróbki pozytywowej oraz robienia powiększeń w zakresie fotografii czarno-białej. Nauczy się swobodnie operować sprzętem fotograficznym z zakresu podstaw ciemniowych.

Rzeźba

Zajęcia praktyczne obejmują rzeźbę w glinie oraz technikę odlewu gipsowego. W części teoretycznej sygnalizują współczesne zjawiska w tej dziedzinie sztuki prezentując artystów posługujących się nowymi mediami. Celem zajęć jest ugruntowanie pojęcia przestrzenności i konstrukcji bryły, kompozycji 3D, oraz rozbudzenie wrażliwości i zmysłu obserwacji otaczającej rzeczywistości służące twórczej jej interpretacji.

Rysunek i malarstwo

Celem zajęć jest kształtowanie wrażliwości twórczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności obserwacji oraz przyswojenie podstawowych zagadnień związanych z kompozycją, barwą, światłocieniem. W ramach zajęć realizowane będą ćwiczenia praktyczne m.in. : studium postaci, studium martwej natury, kompozycja, rysunek z wyobraźni, elementy anatomii, akt.

 

Rekrutacja

Warunki przyjęcia:

rozmowa kwalifikacyjna na temat teczki kandydata oraz, ze względu na niewielkie grupy, liczy się również kolejność zgłoszeń

Rekrutacja:

od 1 czerwca do końca września lub wyczerpania limitu miejsc. Rejestracja osobista lub mailowa na podstawie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego. Spotkania kwalifikacyjne po wcześniejszym ustaleniu terminu. Na rozmowę należy donieść świadectwo ukończenia szkoły średniej, 4 zdjęcia oraz wpłacić wpisowe.

Cykl kształcenia:

dwuletni  (rok szkolny od października do czerwca podzielony na semestr zimowy i letni, we wrześniu organizowane są plenery).

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u