Antczak Hanna Rzeczoznawca Majątkowy

Dodaj |

O NAS

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego HANNY ANTCZAK prowadzi doradztwo inwestycyjne, wykonuje wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, dla potrzeb m.in.: zabezpieczenia kredytu bankowego banków, jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miast i gmin) oraz przedsiębiorstw. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny przyjetymi Uchwałami Krajowej Rady Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy poszanowaniu zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.

Hanna Antczak jako rzeczoznawca majątkowy jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Nasza Kancelaria jest uczestnikiem SYSTEMU ANALIZ I MONITOROWANIA RYNKU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI (AMRON) przy Związku Banków Polskich.

Od 2003 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy ul. Rumińskiego e-mail biuro@srm.bydgoszcz.pl. będącego członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony wizją lokalną oraz szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości

i stanowi dokument urzędowy.

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Nasze operaty charakteryzują się dużą czytelnością, przejrzystością i estetyką. Dbając o bezpieczeństwo Klientów jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej – Polisa PZU SA.

LICENCJE I CERTYFIKATY

 

OFERTA

Świadczymy usługi dla potrzeb m.in.: sprzedaży, zabezpieczenia kredytu bankowego, skarbowo-podatkowych, przekształcenia praw członkowskich w spółdzielni mieszkaniowej, działu spadku, wycen dla potrzeb aportu.

 

OKREŚLAMY WARTOŚĆ:

• nieruchomości gruntowych niezabudowanych

– działki budowlane, rekreacyjne

– grunty rolne

– grunty leśne

• nieruchomości gruntowych zabudowanych

• nieruchomości lokalowych

– lokali mieszkalnych

– lokali użytkowych

• nieruchomości budynkowych

• ograniczonych praw rzeczowych

– własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

– spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

– prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

 

WYKONUJEMY TAKŻE:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

INWENTARYZACJE UPROSZCZONE BUDYNKÓW I LOKALI

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u