Apriori Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Dodaj |
  • SPECJALIZACJE
  • KARIERA

Cło i podatki,

Doradztwo jednostkom samorządu terytorialnego,

Działalność bankowa i finanse,

Energetyka i paliwa,

Fundusze private equity, venture capital i działalność inwestycyjna,

Gospodarka nieruchomościami i działalność developerska,

Inicjatywy obywatelskie,

Inwestycje zagraniczne,

Legislacja,

Partnerstwo publiczno-prywatne,

Postępowania odszkodowawcze,

Prawo europejskie,

Prawo farmaceutyczne,

Prawo karne i karno-skarbowe,

Prawo konkurencji,

Prawo kontraktowe,

Prawo morskie,

Prawo ochrony środowiska,

Prawo pracy,

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie,

Prawo reklamy i mediów,

Prawo spółek,

Rynki kapitałowe i publiczny obrót papierami wartościowymi,

Ubezpieczenia i reasekuracje,

Udział w postępowaniach sądowych i innych,

Upadłość i postępowanie naprawcze,

Telekomunikacja i informatyką,

Wealth management i obsługa transakcji międzynarodowych,

Zamówienia publiczne

Kancelaria oferuje możliwości rozwoju zawodowego prawnikom oraz studentom studiów prawniczych, których celem jest zdobywanie doświadczenia w zakresie stosowania prawa.

Poszukujemy osób utalentowanych, kreatywnych, o ciekawych osobowościach, przyjaznym usposobieniu i szerokich horyzontach.

Gwarantujemy ciekawą pracę w twórczym i przyjaznym środowisku oraz szerokie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy lub odbyciem praktyki w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Marcin Bochan & Andrzej Górski s.c. prosimy o nadsyłanie CV wraz z listami motywacyjnymi na adres podany w dziale “kontakt”.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u