“Araj” Sp. z o.o.

Dodaj |

O Firmie

Firma ARAJ producentem szerokiego wachlarza typów suszarni do zbóż, silosów magazynowych, czyszczalni, transporterów ziarna i zintegrowanych systemów suszarniczo – magazynowych. Naszymi klientami są gospodarstwa rolne różnych wielkości, firmy skupowe, młyny, duże zakłady przemysłu rolno-spożywczego oraz sektora biopaliwowego.

Działalność firmy nie obejmuje jedynie produkcji urządzeń, ale również projektowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii suszenia i magazynowania ziarna. Oferujemy dopracowane technologie czyszczenia, suszenia, schładzania, transportu ziarna oraz prawidłowego jego przechowywania.

Jesteśmy zaufanym partnerem dla Klientów, którzy mogą stawiać przed nami największe wymagania, o czym świadczą inwestycje w siedemnastu krajach Europy i Azji.

Araj nieustannie doskonali technologie produkcji. Zakład posiada własną linię do cięcia i rozwijania blach, prasy krawędziowe i wykrawarki z systemem podawania blach i możliwością sortowania detali, dzięki czemu nasi Klienci mogą być spokojni o realizację nawet najbardziej skomplikowanych zamówień.

 

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Jesteśmy świadomi, iż istniejemy dla Klientów i dzięki nim.

Pragniemy zdobyć pozycję preferowanego dostawcy urządzeń oraz obiektów do suszenia i magazynowania ziarna na rynku krajowym oraz stale umacniać i zwiększać sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Profesjonalizm i elastyczność – to nasze podejście do wymagań klienta.

Jakość to dla nas styl zarządzania firmą – kapitałem ludzkim, procesami, informacją.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

Angażowanie personelu w stałe doskonalenie .

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy oraz partnerską współpracę z innymi. Dlatego preferujemy wykwalifikowany, kompetentny personel zaangażowany w poprawę jakości procesów. Precyzyjnie określamy odpowiedzialności i uprawnienia. Podstawą naszego trwałego rozwoju jest satysfakcja pracowników.

Rozwój i doskonalenie procesów.

Skuteczne i efektywne procesy gwarantują nam konkurencyjność na rynku i ekonomikę funkcjonowania. Dlatego audytujemy i monitorujemy nasze procesy. Dążymy do zapobiegania powstawaniu błędów i redukcji reklamacji. Efektem doskonalenia procesów jest stała poprawa jakości wyrobów oraz zarządzania realizacją obiektów klienta.

Analizę danych jakościowych i ekonomicznych.

Decyzje biznesowe podejmujemy w oparciu o fakty i dane pochodzące z systemu SAP. Dokonujemy przeglądów systemu zarządzania. Dbamy o skuteczność komunikacji na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.

Jakościowe zarządzanie firmą

Naszą strategię i wynikające z niej cele realizujemy w modelu Strategicznej Karty Wyników – BSC. Ważne dla nas jest, aby zachować spójność działania w obszarze finansowym, klienta, procesów i rozwoju. Zobowiązujemy się spełniać wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Stosowanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem oraz wspomaganie informatyczne SAP, pozwala nam realizować zasadę ciągłego doskonalenia.

Zarząd PPW ARAJ zapewnia, iż Polityka Jakości będzie realizowana na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy i zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantuje trwały sukces PPW ARAJ.

 
 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u