Bank Spółdzielczy Duszniki

Dodaj |

O Nas

Bank Spółdzielczy Duszniki to polski bank z tradycjami i doświadczeniem. Bank funkcjonuje wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Zgromadzone fundusze wpływają w decydującym stopniu na rozwój miejscowego przemysłu, rolnictwa, rozwój handlu i usług oraz na wspieranie inicjatyw kulturalnych.

Dużą rolę Bank przywiązuje do współpracy z placówkami oświatowymi poprzez Szkolne Kasy Oszczędzania. Na bieżąco wprowadza się zmiany w zakresie usprawnienia obsługi oraz wzbogaca się ofertę o nowe rodzaje świadczonych usług, które nie odbiegają od oferty innych banków, jednak zasadniczą przewagą jest fakt, że oferta ta uwzględnia potrzeby klientów i lokalnych rynków.

Bank wytrwale dąży do umocnienia dobrej pozycji na rynku oraz dalszego zaspokajania potrzeb klientów i członków. Równolegle modyfikuje swoje placówki, wprowadza nowe technologie w celu poprawy warunków obsługi. Ciągły rozwój jest wynikiem zaangażowania organów statutowych oraz całej załogi.

Ambicją Banku jest być profesjonalnym doradcą i dobrym partnerem w działalności na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 150 Banków Spółdzielczych i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA.

Atuty SGB to rozbudowana sieć ponad 1.300 placówek oraz elektroniczne kanały dostępu.

Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń, determinuje pozycję banków spółdzielczych na rynku usług finansowych.

Zgodnie z hasłem -Bank Spółdzielczy zawsze po drodze- jesteśmy zawsze blisko naszych Klientów w pełni gotowi zaoferować obsługę finansową na najwyższym poziomie. Dbałość o systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług to jedno z priorytetowych założeń strategii rozwoju konsekwentnie realizowanej przez nas od wielu lat. Pamiętając o tym, że potrzeby Klientów wyznaczają standardy obsługi, SGB nieustannie dąży do wzbogacania swojej oferty o produkty i usługi, które w pełni sprostają Państwa oczekiwaniom.

Do podstawowych celów działalności banków Spółdzielczej Grupy Bankowej należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej firmom działającym na terenie miast i wsi, przedsiębiorstwom sektora rolno – spożywczego i rolnikom oraz wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.

Banki SGB obecne na rynku od wielu lat są godnym zaufania partnerem. Szerokie grono Klientów, którzy nam zaufali świadczy o tym, iż jesteśmy w stanie sprostać konkurencji charakterystycznej dla rynku usług bankowych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych Spółdzielcza Grupa Bankowa może zaoferować Klientom produkty depozytowo – kredytowe na europejskim poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby proponować te produkty w atrakcyjnych cenach, dostosowanych do potrzeb i wymagań naszych Klientów. Oferujemy szeroką gamę rachunków bankowych, linii kredytowych, lokat terminowych oraz kart płatniczych. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie operacji dewizowych i emisji obligacji komunalnych.

Wizja Banku Spółdzielczego Duszniki

Bank Spółdzielczy Duszniki nowoczesnym bankiem zachowującym najlepsze wieloletnie tradycje, kompleksowo zaspokajający potrzeby finansowe i doradcze wszystkich podmiotów działających na lokalnym rynku.

Misja Banku Spółdzielczego Duszniki

Bank przyjazny i nowoczesny. Nasz Bank.

Polityka jakości Banku Spółdzielczego Duszniki

Kładziemy szczególny nacisk na jakość naszych usług, wiedząc iż jest ona zasadniczym warunkiem zadowolenia Klientów.

Jakość świadczonych przez nas usług wyrażają następujące ich cechy: atrakcyjność finansowa, szybkość obsługi, dostępność oraz bezpieczeństwo.

Aby je stale doskonalić przyjmujemy poniższe zasady:

– analizujemy oczekiwania naszych Klientów,
– analizujemy trendy nowoczesnej bankowości,
– doskonalimy kwalifikacje personelu,
– doskonalimy infrastrukturę, w tym technologie informatyczne,
– zarządzamy procesami,
– utrzymujemy oraz ciągle doskonalimy system zarządzania jakością.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u