Bank Spółdzielczy w Łomży

Dodaj |

O Nas

Bank Spółdzielczy w Łomży należy do stabilnej finansowo i bezpiecznej grupy bankowej.

Wraz z innymi 350 bankami, zrzeszony jest w Banku BPS S.A..

 Dzięki temu, a także w oparciu o bogatą historię i tradycję Bank Spółdzielczy w Łomży jest atrakcyjnym partnerem dla:

 • Osób Prywatnych
 • Rolników indywidualnych i Gospodarstw Rolnych
 • Podmiotów gospodarczych
 • Samorządów

Naszym klientom oferujemy pełną gamę produktów bankowych. 

W nowocześnie wyposażonych 5 placówkach 60-osobowa załoga z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi, z wykorzystaniem technik informatycznych zapewnia najwyższy poziom usług bankowych. 
Państwa potrzeby są dla nas motywacją do ciągłego rozwoju i tworzenia nowych produktów.

Zasięg działania banku:

 • Centrala Banku w Łomży
 • Oddziały: Łomża, Miastkowo, Nowogród, Śniadowo
 • Filia w Zbójnej
 • Punkty Obsługi Klienta: Gać, Szczepankowo

 „Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Łomży dotycząca adekwatności kapitałowej” udostępniana jest Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Łomży, ul. Aleja Legionów 5  w pokoju nr 15 , w godzinach 9.00-14.00 w każdy poniedziałek, środę i piątek. 

 

Historia

 Rozwój spółdzielczości w Polsce datuje się od 1861 r, kiedy to na ziemiach polskich będących pod zaborem pruskim powstało w Poznaniu.

„Towarzystwo Pożyczkowe Dla Przemysłowców Poznania”. Natomiast w Zaborze Rosyjskim założenie spółdzielni było utrudnione i dopiero po roku 1908 zaczęły one powstawać. Występowały aż cztery typy spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. Jedną z nich było Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe powstałe w 1912 roku w Łomży. Pod tą nazwą prowadziło ono działalność do1920 roku. Gdy 29 października 1920 roku uchwalona zostaje Ustawa o Spółdzielniach w nazwie pojawia się słowo „ Spółdzielczy”. Spółdzielnia w Łomży przyjmuje wtedy nazwę – Kasa Spółdzielcza w Łomży. Pod tą nazwą prowadzona była działalność do wybuchu drugiej wojny światowej. Przez cały ten okres zatrudniony był tylko jeden pracownik, ale rozmiary prowadzonej działalności świadczą o dość rozległej działalności banku, którego obroty na tamte czasy były wysokie.

Po zakończeniu wojny dość szybko, bo już 19 października 1945 nastąpiła rejestracja Spółdzielni pod nazwą Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną. Działalność gospodarcza została wznowiona dopiero po roku od chwili rejestracji. W okresie powojennym działalność była nieznaczna, lecz w miarę upływu lat ulegała zwiększeniu.

W 1950 roku Bank Spółdzielczy zostaje przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą. Nazwa ta przetrwała tylko sześć lat. W 1956 roku zmieniono nazwę na Kasę Spółdzielczą. Ustawa sejmowa z 29 maja 1957 roku kolejny raz zmienia nazwę na Spółdzielnie Oszczędnościowo – Pożyczkowe (SOP). Pod tą nazwą prowadzona była działalność bankowa do 30 czerwca 1975 roku. W okresie powojennym Bank Spółdzielczy w Łomży zmieniał swój rejon obsługi, gdyż pierwotnie prowadził działalność na terenie:

Miasta Łomży i Gminy Łomża, Gminy Nowogród, Gminy Miastkowo, Gminy Piątnica.

W okresie powojennym z rejonu obsługi utworzyły się samodzielne Banki Spółdzielcze w Miastkowie, Nowogrodzie i Piątnicy.

Rozmiary działalności Banku w okresach powojennych były sterowane przez politykę rządu. W wyniku potrzeb, a także dostosowania się do rynku po latach 90- tych nastąpiły łączenia Banków Spółdzielczych i tak:

 • od 1 marca 1996 roku został przyłączony Bank Spółdzielczy w Miastkowie,
 • od 1 stycznia 1999 roku Bank Spółdzielczy w Nowogrodzie łącznie z Gminą Zbójna   
 • od 1 stycznia 1999 roku Bank Spółdzielczy w Śniadowie

 Tak więc po przyłączeniach Bank Spółdzielczy w Łomży posiada trzy Oddziały powstałe na bazie przejętych Banków.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u