Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

Dodaj |

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu jest jednym z najstarszych polskich banków, działającym nieprzerwanie od 1876 roku.

W roku 1876 utworzono Towarzystwo Zaliczkowe – pierwszą  spółdzielnię  oszczędnościowo – pożyczkową działającą na terenie Starego Sącza. Jak wynika z dokumentów historycznych założycielami Towarzystwa Zaliczkowego w większości byli właściciele realności, czyli bardziej zamożni chłopi, inteligencja i urzędnicy miejscy.

Na pierwszym posiedzeniu  w dniu 13 lutego 1876 r. wybrano Zarząd Towarzystwa oraz uchwalono również pierwszy statut, który stanowił, że celem Towarzystwa jest niesienie pomocy kredytowej na umiarkowany procent potrzebnej do obrotu w rolnictwie, rzemiośle, przemyśle i handlu. W skład Zarządu wchodzili wówczas: Feliks Schmidt, Wojciech Pawlikowski, Wincenty Waligóra. 
Pierwszy okres  działalności Towarzystwa Zaliczkowego, to lata dynamicznego rozwoju. Rozwój Towarzystwa na przestrzeni lat uwarunkowany był różnymi ograniczeniami. Działalność gospodarcza  zarówno okresu zaborczego jak i  I  i II Wojny Światowej ograniczona była, przede wszystkim, możliwościami finansowymi. Towarzystwo Zaliczkowe działało wyłącznie w oparciu o fundusze własne oraz środki zgromadzone w formie składów oszczędnościowych. Stąd  też działalność kredytowa była ograniczona. Pod koniec 1939 roku władze niemieckie nadały Towarzystwu Zaliczkowemu nazwę „Bank Spółdzielczy – Stary Sącz –  Genossenchatosbank  Alt Sadez” i  ustanowiły nadzór nad Zarządem Banku. Z nastaniem niepodległości Bank Spółdzielczy w Starym Sączu kontynuował swoją działalność w nowych warunkach, bez ograniczeń okupacyjnych.

Teren Działania Banku  Spółdzielczego  w Starym Sączu ulegał ciągłym zmianom na przestrzeni długich lat swego istnienia.  Na początku Towarzystwo Zaliczkowe prowadziło swoją działalność na terenie miasta Starego Sącza wraz z miejscowościami: Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Mostki oraz Popowice. Znaczne powiększenie obsługiwanego terenu nastąpiło w 1949 roku. Przyłączono wówczas do Banku Spółdzielczego Kasę Stefczyka  działającą w Barcicach i Kasę Stefczyka  działającą w Gołkowicach Polskich.  Teren działania Banku powiększył się o miejscowości obsługiwane przez te Kasy.

Bank w ramach swoich podstawowych czynności wykonuje kompleksową obsługę rachunków bankowych  zarówno złotowych jak i dewizowych obejmującą obsługę internetową, SMS oraz  telefoniczną, wydaje karty płatnicze i karty kredytowe. Realizuje płatności zagraniczne oraz prowadzi kompleksową obsługę kredytową łącznie z gwarancjami bankowymi. Kompleksową obsługę ubezpieczeniową obejmującą obok ubezpieczeń kredytów również ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz osobowe. W ramach szerokiej działalności oszczędnościowej prowadzi również rachunki IKE. Cała działalność Banku łącznie ze swoimi czterema placówkami podporządkowana jest potrzebom członków i klientów. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie i w ramach współpracy  z tym Bankiem oferuje swoim klientom szereg produktów wspólnych dla całego zrzeszenia.

 

Placówki

Centrala Banku

 

    ul. Daszyńskiego 11
33-340 Stary Sącz

 • sekretariat: (18) 446 09 60 wew. 33
 • obsługa klienta: (18) 446 09 60 wew. 46
 • kredyty: (18) 446 09 60 wew. 35
 • księgowość: (18) 446 09 60 wew. 37
 • fax:  (18) 446 09 60 wew. 41
 • www.bs.stary.sacz.pl
 • e-mail: sekretariat@bs.stary.sacz.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – piątek: od 7.30 do 17.00
 • sobota: od 8.00 do 14.00

 

Punkty Obsługi Klienta

 • Rynek 11, 33-340 Stary Sącz

  • tel. (18) 446-05-25

              Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: od 9.00 do 16.00

 • Osiedle Słoneczne 933-340 Stary Sącz

  • tel. (18) 449-04-46

              Godziny otwarcia:

                           poniedziałek – piątek: od 9.00 do 16.00

 
 • Gołkowice Górne 56, 33-388 Gołkowice

  • tel. (18) 449-01-67

                              Godziny otwarcia:

          poniedziałek – piątek: od 9.00 do 16.00

 • Barcice Górne 200,  33-342 Barcice

  • tel. (18) 446-60-60

             Godziny otwarcia:

                           poniedziałek – piątek: od 8.00 do 15.00

 

 

Wykaz Bankomatów

Stary Sącz:

 • ul. Daszyńskiego 11 – przy budynku Centrali Banku,
 • Rynek 11 – przy Punkcie Obsługi Klienta,
 • Osiedle Słoneczne 9 – przy Punkcie Obsługi Klienta.

Gołkowice:

 • Gołkowice Górne 56 – przy Punkcie Obsługi Klienta

Bankomaty Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (z których Klienci naszego Banku mogą korzystać bezpłatnie):

Brzezna:

 • Brzezna 396

Gorlice:

 • ul. Stróżowska 1
 • ul. Wróblewskiego 7
 • ul. Ogrodowa 2
 • ul. Kościuszki 44a
 • ul. Biecka 1
 • ul. Wielgosza 1
 • ul. A. Mickiewicza 22

Grybów:

 • Rynek 13

Jazowsko:

 • Jazowsko 322

Kamienica:

 • Kamienica 412

Krościenko n/Dunajcem:

 • Rynek 12

Krynica:

 • ul. Kraszewskiego 37
 • ul. Czarny Potok 1A
 • ul. Piłsudskiego 10

Limanowa:

 • Rynek 7
 • ul. Piłsudskiego 84B
 • ul. Kościuszki 3
 • ul. Józefa Marka 15
 • ul. Piłsudskiego 61

Łącko:

 • Rynek 72
 • Łącko 814
Mszana Dolna:

 • ul. Krakowska 3
 • ul. Starowiejska 2
 • ul. Kolbego 20

Muszyna:

 • ul. Piłsudskiego 8

Nawojowa:

 • Nawojowa 99

Nowy Sącz:

 • ul. Krakowska 32
 • Al. Wolności 19
 • ul. Tarnowska 169
 • ul. Batorego 78
 • ul. Kunegundy 4
 • ul. Agaty Konstanty 27

Piwniczna Zdrój:

 • ul. Rzeszutka 2

Podegrodzie:

 • Podegrodzie 210 A

 Rytro:

 •  Rytro 146

Szczawnica:

 • ul. Główna 1

Wierchomla Mała:

 • Wierchomla Mała Hotel “Wierchomla”

 

 

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u