Bank Spółdzielczy w Szubinie

Dodaj |

Bank

Bank Spółdzielczy w Szubinie założony został w maju 1904 r. jako Bank Ludowy spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością. Przez okres bez mała stu lat zmieniane były formy organizacyjne i prawne, a także zakres działania. Zaufanie lokalnej społeczności Gminy Szubin pozwoliło Naszemu Bankowi przetrwać zawirowania historyczne i polityczne oraz trwać w ciągłym rozwoju.

Bank Spółdzielczy w Szubinie działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie na terenie powiatów nakielskiego, żnińskiego, bydgoskiego grodzkiego i ziemskiego. Bank posiada trzy oddziały (jeden wydzielony z Centrali) i cztery punkty kasowe, trzy bankomaty, jeden POS. Bank z ponad stuletnią tradycją.

Oferta

Bank Spółdzielczy w Szubinie działając w interesie swoich członków prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną.

Bank Spółdzielczy w Szubinie, jako bank uniwersalny w sposób profesjonalny i kompleksowy zaspokaja potrzeby finansowe: rolników indywidualnych, rzemieślników, gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspiera rozwój gospodarczy środowiska lokalnego.

Bank nasz oferuje nowoczesne produkty i usługi bankowe, stosuje nowoczesne i tradycyjne kanały dystrybucji. Oprócz produktów uniwersalnych (m.in. kredyty, depozyty, rozliczenia pieniężne) oferuje również produkty szczególne – skierowane tylko do rolników – w postaci kredytów preferencyjnych z dopłatami Skarbu Państwa.

Bank nasz dąży do zachowania maksymalnego bezpieczeństwa zdeponowanych środków Klientów, świadczenia usług najwyższej jakości, wypracowania trwałych więzi łączących Klientów z Naszym Bankiem a także do zapewnienia Członkom spółdzielni wzrostu wartości banku, a pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy.

Władze Banku

Zbigniew Lorenc – Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z zakresu bankowości w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i zarządzania finansami i marketingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończony kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.Praca w spółdzielczości od 1981 r., w tym bankowej od 1999 r.

Aurelia Celejewska – Wiceprezes Zarządu 

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej; studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy; Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, w której uzyskała tytuł audytora wewnętrznego II Stopnia oraz wpis na krajową listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej profesjonalnych audytorów wewnętrznych; posiada tytuł samodzielnego i dyplomowanego pracownika bankowości w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach.Praca w bankowości od 1997 roku.

Aleksandra Krawczyk – Członek Zarządu

Technik ekonomista o specjalności bankowość spółdzielcza. Z Bankiem Spółdzielczym związana 30-letnim stażem pracy. W latach 1994-2008 Główny Księgowy BS.  W roku 2008 za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polski odznaczona odznaką honorową przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.  W zakresie standardów kwalifikacyjnych w bankowości polskiej Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, uzyskała stopień zawodowy „samodzielnego pracownika bankowego” oraz „dyplomowanego pracownika bankowego”

Placówki

Szubin

CENTRALA

ul. Kcyńska 30, 89-200 Szubin

tel: 52 391-12-12

fax: 52 391-12-28

e-mail: sekretariat@bsszubin.pl

Godziny pracy: Pn – Pt od 7:30 do 15:00

 Punkt kasowy “Dom Rzemiosła”

ul. 3-Maja 27, 89-200 Szubin

tel: 52 391-05-96

Godziny otwarcia: Pn – Pt od 7:30 do 17:00

 Punkt kasowy “Urząd Miejski”

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

tel: 52 391-08-25

Godziny otwarcia: Pn – Pt od 8:00 do 15:00

 

Bydgoszcz

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

ul. A. Kordeckiego 3a, 85-225 Bydgoszcz

tel/fax: 52 327-61-68

e-mail: bydgoszcz@bsszubin.pl

Godziny otwarcia: Pn – Pt od 9:15 do 17:00

 

Solec Kujawski

ODDZIAŁ W SOLCU KUJAWSKIM

ul. Toruńska 14, 86-050 Solec Kujawski

tel/fax: 52 387-36-73

e-mail: solec@bsszubin.pl

Godziny otwarcia: Pn – Wt od 7:30 do 15:00

Sr – Pt od 9:15 do 17:00

 

Rynarzewo

Punkt kasowy “Rynarzewo”

ul. Rynek 3, 89-200 Rynarzewo

tel/fax: 52 384-02-84

Godziny otwarcia: Pn – Wt od 7:00 do 14:30

Sr – Pt od 9:15 do 17:00

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u