“Beninca Polonia” Sp. z o.o.

Dodaj |
  • O firmie
  • Uznanie
  • Certyfikaty
  • Grupa BENINCA
  • Misja
  • Galeria

30 lat w 2009 roku i specjalizacja, która sprawiła, iż znak BENINCÀ stał się punktem odniesienia na całym świecie.

Poprzez precyzyjne wybory handlowe, marketingowe i produkcyjne w przeciągu ostatnich 10 lat firmie udało się stworzyć nową historię na już istniejących podwalinach. Ciągły rozwoju doprowadził znak do sklasyfikowania się na jednej z pięciu pozycji jako punkt odniesienia na rynku automatyzmów i osiągnięcia celu obejmując swoją działalnością 108 kraju i 11 filii.


Funkcjonalność i estetyka dla BENINCA’ są od zawsze elementami, które idą ze sobą w parze, tworząc ścisły związek sukcesu uznawany każdego dnia przez rynek i przez partnerów.

Wizerunek naszej firmy odzwierciedla się poprzez nasze produkty, dlatego też kładziemy szczególny nacisk na design, funkcjonalność i na surowość linii. Produkt taki prezentuje i zamyka w sobie wszystkie wartości zawarte w DNA firmy, jakimi są: niezawodność, pewność, siła, jakość, estetyka i funkcjonalność.

2004 PREMIO MARCO POLO –Internacjonalizacja 

2005 PREMIO ODERZO AZIENDA E DESIGN – cupido

2005 INTEL DESIGN – APPLE

2005 GOLDEN MEDAL – PLOVDIV FAIR – LADY

2005 PREMIO MARCO POLO –Internacjonalizacja

2006 PREMIO ODERZO DESIGN – BULL

2006 GOLDEN MEDAL – PLOVDIV FAIR –BULL10M e PS1.60 FA

2007 Innovation & Design Award – BULL

2007 GOLDEN MEDAL – PLOVDIV FAIR – BOB


Jakość i niezawodność techniczna firmy BENINCA’ są od zawsze ważnymi celami zarówno produktu, jak i systemu firmy.

W tych latach system certyfikatów zmienił focus, przenosząc uwagę z produktu na certyfikaty systemu firmy, a dokładniej na procesy zachodzące w firmie..

Normą odniesienia jest w tym przypadku norma UNI EN IS0 9001 uaktualniona w 2000 roku; znana ona jest również pod nazwą VISION 2000. Punktem wspólnym jest właśnie klient, rozumiany w szerokim tego słowa znaczeniu jako użytkownik końcowy produktu, a dokładniej jako klient wewnętrzny w samej organizacji.

Taki system ma za cel jak najlepsze zarządzanie każdym procesem w firmie.

System jakości firmy BENINCA’ poprzez projektowanie, selekcję i kontrolę procesów produkcyjnych swoich partnerów. Ciągłe zainteresowanie związane z wymaganiami rynku dąży do całkowitego zadowolenia z własnych klientów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Tego typu system uzyskał certyfikat od prestiżowej instytucji międzynarodowej SGS, która uznała w firmie zdolność zarządzania systemem jakości w szerokim tego słowa znaczeniu. Firma rozumie, że zadowolenie klienta końcowego jest konieczne z całkowitym podziałem misji i stworzeniem grupy, która ma w firmie konkretne cele, przede wszystkim te związane z ludźmi.

 Tym wszystkim każdego dnia kieruje się firma BENINCA’.


Dzisiaj BENINCÀ HOLDING stała się wyjątkową strukturą, snem, który się urzeczywistnił, aby nadać formę celom dotyczącym specjalizacji od lat wytyczonym. Wybór firmowy w celu określenia precyzyjnej „mission” to: zaoferowanie rozwiązań, działając jako specjalista, w sektorze automatyzacji. Dla firmy BENINCÀ 30 rocznica zbiega się z ważnym etapem, utworzenia grupy na poziomie międzynarodowym, która stanie się niezastąpionym partnerem w sektorze automation, będącej w stanie zaoferować rozwiązania technologiczne dotyczące bezpieczeństwa stref rezydencjalnych i przemysłowych. Słoń jest znakiem, który wybraliśmy dla BENINCÀ HOLDING, symbolizuje on precyzyjny wybór solidności, wiarygodność firmy, a także inteligencję, dynamizm w stosunku do międzynarodowych partnerów i wszystkich klientów.

Zawsze wierzyliśmy i dalej wierzymy w konkretne wartości, w bezpośrednie kontakty oraz w stabilne relacje. Uważamy, że ważne jest stawianie czoła rzeczywistości rynku i zwracanie szczególnej uwagi na cele i codzienne problemy. Wybraliśmy automatyzację jako strategiczną misję oraz montera jako interlokutora, który jest kluczem w wyborze odpowiedniego produktu.

Elastyczność i dynamizm firmy obracają się wokół zmiennych celów rynku, ale prawdziwy owoc każdego strategicznego i operatywnego wyboru zaczyna się od klienta, jedynego decydenta produktu i usługi. Benincà od zawsze wierzy w monetra, który jest referentem, przyjacielem i sprzymierzeńcem w każdym wyborze.

Naszą misją staje się więc wzrost i wzmocnienie marki zachowując nasze nie zmienione „ja” firmy BENINCA’, a nasz sposób przemawiania na rynku, tzw. FACE TO FACE pozostawia jedyne i niepowtarzalne ślady rozwoju.
Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u