Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym

Dodaj |

  • O Fundacji
  • Misja
  • Ważne Linki

W marcu 1993 roku grupa osób, którym zależało na bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego, postanowiła powołać do życia fundację, a jej celem w tamtym czasie miało być wspieranie działań instytucji, których zadaniem było czuwanie nad bezpieczeństwem na naszych drogach i ulicach.

Dzięki tym osobom, po wypełnieniu obowiązków prawnych, powołano fundację, która rozpoczęła działalność pod nazwą “BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM”.

Założyciele Fundacji BWRD to: Wojewoda Pomorski, Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku, Polski Związek Motorowy, Zarząd Główny w Warszawie, Polski Związek Motorowy OZDG w Gdyni, Automobilklub Morski. oraz osoby fizyczne.

Nasza fundacja współpracuje między innymi z: Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku i jednostkami Policji niższego szczebla, Zarządem Okregowym oraz Okregowym Zaspołem Działalności Gospodarczej PZMot., Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wybrzeżowymi mediami, Portalem Regionalnym “Trójmiasto”.

Działalność statutowa Fundacji Bezpieczni w Ruchu Drogowym to:
bezpłatna pomoc prawna (porady, udział w postępowaniu odszkodowawczym i przed sądem), psychologiczną oraz w uzasadnionych przypadkach pomoc materialną poszkodowanym w wypadkach drogowych;
edukacja komunikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
wspieranie instytucji zajmujących się ustawowo bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Obecnie zgodnie z zapisami w statucie, koncentrujemy swoją działalność na trzech zagadnieniach:

1) Bezpłatna pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych:
* prawna – porady, udział w postępowaniu odszkodowawczym i przed sądem
* psychologiczną
* w uzasadnionych przypadkach pomoc materialną poszkodowanym w wypadkach drogowych
2) Edukacja komunikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
3) Wspieranie instytucji zajmujących się ustawowo bezpieczeństwem ruchu drogowego.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u