Biuro Usług Geodezyjnych “Geoprojekt” mgr inż. P. Wiśniowski

Dodaj |

O firmie

Nasza firma – Biuro Usług Geodezyjnych GEOPROJEKT powstała w roku 1997 z inicjatywy mgr inż. Pawła Wiśniowskiego – absolwenta Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Firma jest naturalną kontynuacją wieloletniej pracy zawodowej doświadczonych geodetów: Janiny i Krzysztofa Wiśniowskich.

Od początku naszej działalności jesteśmy związani z terenem żywiecczyzny. Działając na tym trudnym i wysoce konkurencyjnym rynku, staramy się sprostać stale rosnącym wymaganiom naszych klientów.

Mamy atuty w postaci wykwalifikowanej, doświadczonej i prężnej kadry. Wszystkie pomiary wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i satelitarnego, a tworzenie map oraz ich wizualizacje 3D są sporządzane przy pomocy profesjonalnego, stale aktualizowanego oprogramowania.

Nasza wiedza i doświadczenie jest do Państwa dyspozycji.

 

Oferta

Naszym Klientom i Zleceniodawcom oferujemy szeroką gamę świadczonych usług:

– sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej

– pomiary realizacyjne – tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu

– powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu

– pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników

– opracowywanie przestrzennych – numerycznych – modeli ukształtowania powierzchni terenu

– sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno – wysokościowych w postaci numerycznej oraz analogowej

– sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

– kompleksowa geodezyjna obsługa spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem nieruchomości, konsolidacja działek ewidencyjnych

– rozgraniczanie nieruchomości, wykonywane w trybie administracyjnym

– wznawianie znaków granicznych – okazania granic

– podziały nieruchomości na terenach zabudowanych – zurbanizowanych

– podziały nieruchomości – gruntów na terenach rolnych i leśnych

– podziały pod poszerzenia pasów drogowych

– prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)

– pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw

– kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego

– geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych

– pomiary specjalne dla potrzeb dróg kołowych, kolejowych, itp. oraz urządzeń na tych obiektach

– pomiary obiektów wysokich wraz z ich wizualizacją

– pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych

– pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli oraz wyznaczanie ich wartości

– pomiary przemieszczeń podłoża, gruntu oraz wyznaczanie ich wartości

– geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych

– projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !

 

Galeria

   
   

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u