Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi SAMAX

Dodaj |

Zakres działalności

SAMAX funkcjonuje na rynku budowlanym od 1991 r. Zajmuje się przygotowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji przemysłowych i energetycznych, opracowań kosztowych niezbędnych przy realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa oraz dotowanych z Unii Europejskiej. Współpracuje z wieloma biurami projektów działającymi w Polsce i za granicą, a także z inwestorami prywatnymi i publicznymi.

Biuro opracowuje: Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych, harmonogramy robót, harmonogramy rzeczowo-finansowe, budżet realizacji inwestycji, WKI, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, oraz Studium Wykonalności i analizy ekonomiczno-finansowe realizacji inwestycji.

Od wielu lat oferuje szeroki zakres usług szkoleniowych i doradczych dla uczestników procesu budowlanego – inwestorów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, projektantów oraz kosztorysantów. Przygotowuje aktualne programy szkoleniowe dla ludzi wymagających, rozumiejących konieczność zachodzących zmian i dostosowań do bieżących potrzeb rynku budowlanego. Oferowane szkolenia dają możliwość pozyskania aktualnej wiedzy i umiejętności oraz poszerzenia kwalifikacji zawodowych.

SAMAX w ramach usług szkoleniowych realizuje kursy i warsztaty z zakresu kosztorysowania na różnym poziomie umiejętności dla branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnych, szkolenia z obsługi programów do kosztorysowania Norma Pro, Norma Expert, Zuzia 10, Rodos i innych oraz szkolenia z zakresu budżetowania, przygotowania i rozliczania inwestycji oraz realizacji inwestycji wg. prawa polskiego i procedur FIDIC.

Oferuje szkolenia prowadzone przez trenerów posiadających doświadczenie praktyczne i rzetelną, sprawdzoną wiedzę. Szkolenia prowadzone są w formie otwartej dla uczestników indywidualnych oraz zamkniętej według specjalnie opracowanych programów uwzględniających specyfikę i potrzeby firmy.

SAMAX zajmuje się sprzedażą literatury budowlanej: KNRów, KNNRów, cenników SEKOCENBUD wydawnictwa Promocja, BISTYP i ORGBUD SERWIS oraz sprzedażą oprogramowania rodziny Norma, Zuzia, Rodos, Metricad, Briscad, ZWcad, współpracuje z wieloma producentami programów wspomagających prace projektantów i kosztorysantów oraz jest licencjonowanym dystrybutorem firm Datacomp oraz Athenasoft.

 

Kontakt

Biuro

pok. 205

tel: (32) 337-04-00 do 02

tel/fax: (32) 230-95-62

info@samax.eu

biuro@samax.eu

Zamówienia programów i sprzedaż literatury

handlowy@samax.eu

tel. (32) 337-04-00

Kosztorysowanie i konsultacje

Elżbieta Ziaja

eziaja@samax.eu

tel. (32) 337-04-01

tel. 602-682-411

Szkolenia i kursy

szkolenia@samax.eu

tel. (32) 337-04-02

Projektowanie

Elżbieta Ziaja

eziaja@samax.eu

tel. (32) 337-04-00

tel. 602-682-411

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u