Badania, Pomiary Środowiska Pracy, Kursy Zawodowe - Lublin, Lubelskie

Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska mgr Anna Górkiewicz

Dodaj |

O Firmie

CENTRUM USŁUG OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA mgr Anna Górkiewicz działa na rynku usług i szkoleń BHP od roku 2000.

Podstawowymi segmentami naszej działalności są:

– szkolenia bhp

– szkolenia ppoż.

– badania środowiska pracy

– kursy kwalifikacyjne

– pomiary środowiska pracy

– usługi

Od początku swojej działalności kładliśmy nacisk na wysoką jakość szkoleń i usług wykonywanych przez nas na potrzeby firm i przedsiębiorstw. Stworzony zespół wyspecjalizowanej kadry wykładowców posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień BHP. Pozwala to na wysoką jakość i profesjonalizm wykonywanych przez nas zleceń. Fakt ten potwierdzają liczne listy referencyjne jakie otrzymaliśmy po rzetelnym wykonaniu naszej pracy. Organizowane przez nas szkolenia odbywają się w naszych siedzibach zlokalizowanych na terenie regionu lubelskiego lub po uzgodnieniu w siedzibach zleceniodawców. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług gwarantując jednocześnie, że informacje i materiały szkoleniowe przygotowywane przez naszych specjalistów odpowiadają aktualnym aktom prawnym dotyczącym tematyki szkolenia.

 

Usługi

Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska prowadzi usługi w zakresie:

– pomiarów środowiska pracy

– wprowadzania systemu HACCP

– przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie systemu HACCP; zarządzania bezpieczeństwem pracy

– szkoleń o szerokim spektrum

– opracowywania Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

– opracowywania wydatków energetycznych

– oceny ryzyka zawodowego

– pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji, instalacji i urządzeń elektrycznych

– wszelkich usług z zakresu P.POŻ.

– prowadzenia spraw BHP dla zakładów pracy

– doradztwa z prawa pracy

 

 

Szkolenia BHP

Prowadzimy szkolenia wstępne przeznaczone dla pracowników zaczynających swoją pracę zawodową jak i okresowe dla osób posiadających zatrudnienie. Prowadzone przez naszą firmę szkolenia BHP przeznaczone dla różnego szczebla kadry zarządzającej, administracyjnej i robotniczej jak:

– pracodawców, personelu kierowniczego i inżynieryjno-technicznego (Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele, Kierownicy zespołów pracowniczych, projektanci, konstruktorzy)

– pracowników administracyjno-biurowych (również nauczycieli, personelu medycznego, laboratoryjnego itp.)

– pracowników na stanowiskach robotniczych (z uwzględnieniem specyfiki zawodowej)

– specjalistyczne szkolenia w zakresie BHP dla nowo zatrudnionych pracowników

– pracowników służby BHP

– Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

– Społecznych Inspektorów Pracy

 

Usługi Ppoż

Oferujemy pełny zakres usług związanych z ochroną przeciwpożarową:

– Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

– Opracowanie planów ewakuacji

– Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Ekspertyzy, Opinie)

– Okresowe kontrole budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

– Stały nadzór nad stanem ochrony ppoż. w obiekcie

– Szkolenia ppoż.

– Gaśnice (przeglądy i konserwacje)

– Hydranty ( bandania wydajności i ciśnienia)

– Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

– Impregnacja ogniochronna drewna i tkanin

 

Pomiary Środowiska Pracy

Prowadzimy badania warunków środowiska pracy w zakresie:

– poziomu dźwięku

– natężenia oświetlenia

– stężenia pyłów (całkowitego i respirabilnego)

– stężenia pyłów z zawartością SiO2

– stężenia H2SO4

– stężenia rozpuszczalników

– tlenku węgla

– tlenku azotu

– ozonu

– parametrów mikroklimatu

– oznaczania metali (metodą spektrofotometrii absorbcyjnej ASA)

– wibracji

– pól magnetycznych i elektrycznych

NASZE LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY ZATRUDNIA WYKWALIFIKOWANYCH, STAŁYCH PRACOWNIKÓW.

Od dnia 25 maja 2009r. nasze laboratorium posiada akredytację POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI w Warszawie (certyfikat akredytacji nr AB 1052).

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u