Eko Harpoon Technologie Ekologiczne Sp. z o.o

Dodaj |

O nas

Spółka „Eko Harpoon Technologie Ekologiczne” zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczana jest do małych przedsiębiorstw. Na dzień 1.06.2009, zatrudnionych jest 29 osób. Udział w rynku z ilości odebranych i zebranych przez spółkę zużytych źródeł światła oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, oceniamy na około 6% w rynku krajowym. Firma nasza przejęła działalność w zakresie systemów ekologicznych, dotyczących odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W dniu 09 stycznia 2004 roku uruchomiono pierwsze w kraju stanowisko UDUL–1, wybudowane w oparciu o technologie z zastosowaniem próżni dynamicznej – pułapki kriogenicznej. Powyższe urządzenie jest własnością firmy.
Zakład zlokalizowany jest w miejscowości Czosnów, powiat nowodworski. Znajduje się przy drodze wylotowej z Warszawy w kierunku Gdańska, położony jest korzystnie w stosunku do obiektów użyteczności publicznej, do drogowych i kolejowych linii komunikacyjnych, obiektów administracyjnych, kulturalnych, handlowych i usługowych.
Prezesem Zarządu Spółki jest mgr inż. Mirosław Kostrzewa.
Głównym technologiem jest inż. Mgr Antoni Waldemar Kiełsa.
Spółka „Eko Harpoon Technologie Ekologiczne” rozpoczęła wdrażanie certyfikatu jakości ISO: 9001:2008, ISO: 14001-2004 z dniem 27 lipca 2005, na dzień dzisiejszy posiadamy certyfikat ISO jakościowy i środowiskowy.

Eko Harpoon prowadzi działalność gospodarczą na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2008 r., polegającą na:
– odzysku rtęci z zużytych źródeł światła, odzysku rtęci z materiałów podlegających utylizacji;
– prowadzeniu procesu recyklingu odpadów zawierających rtęć.
– Recyklingu zużytego sprzętu AGD i RTV

Na dzień dzisiejszy ukierunkowani jesteśmy na:
– budowę systemu zbierania niebezpiecznych odpadów zawierających rtęć wraz z ich przerobem;
– stworzenie centralnego ośrodka prowadzącego szkolenia odnośnie najnowszych metod odzysku rtęci ze źródeł światła, oraz odzysku rtęci z innych materiałów zagrażających środowisku naturalnemu oraz prowadzeniu procesów cieplno-chemicznych i urządzeń w gazach zjonizowanych
– prowadzenie szkoleń ekologicznych dla młodzieży szkolnej.

Perspektywy rozwoju.
Według różnych źródeł zużycie jarzeniówek w kraju wynosi około 43,5 mln sztuk rocznie, na terenie Europy nawet 850 mln sztuk. Działające instalacje na terenie zakładu Eko Harpoon pozwala na udział w rynku gospodarowania niebezpiecznymi odpadami oraz innymi niż niebezpieczne w zakresie odzysku rtęci z zużytych źródeł światła oraz ze zużytego sprzętu AGD i RTV na poziomie około 6% rynku w naszym kraju. Według danych Ministerstwa Ochrony Środowiska na dzień dzisiejszy podlega zagospodarowaniu około 15-20 % źródeł światła oraz zużytego sprzętu AGD i RTV.
Obecnie spółka współpracuje z około 2200 podmiotami gospodarczymi z całego kraju. Znaczna część kontrahentów zainteresowana jest zwiększeniem ilości dostarczanych zużytych źródeł światła poprzez ustawianie odpowiednich pojemników u swoich dostawców. Firma nasza rozpoczęła budowę systemu selektywnej zbiórki zużytych źródeł światła oraz zużytego sprzętu AGD i RTV .

Firma posiada linie do recyklingu zużytego sprzętu AGD i RTV takie jak, granulator do zużytych przewodów w którym odzyskujemy metale kolorowe z kabli, wtryskarkę do produkcji kołków rozporowych z tworzywa pozyskanego z rozbiórki zużytego sprzętu, urządzenie do odciągania niebezpiecznego freonu który znajduje sie w lodówkach, linie do produkcji kostki brukowej i krawężników, w której wykorzystujemy szkło ze zużytych urządzeń, linię do recyklingu zużytych kineskopów.

Firma jest zarejestrowana w GŁÓWNYM INSPEKTORACJE OCHRONY ŚRODOWISKA, wystawiamy wszelkie dokumenty zgodnie z ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
W siedzibie firmy w Cząstkowie Mazowieckim 128 w czerwcu 2008r. przy współpracy z Organizacją Odzysku ElektroEko otworzyliśmy Autoryzowany Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, który jest otwarty we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
Do tego punktu każdy mieszkaniec okolicznych miast i wsi może bezpłatnie przekazać zużyte sprzęty pochodzące z gospodarstw domowych.
W porozumieniu z burmistrzami i wójtami cyklicznie organizowane są zbiórki w wyznaczonych terminach i miejscach. “ELEKTROŚMIECI” zbieramy na terenie 20 miast i powiatów a między innymi w Czosnowie, Leoncinie, Pomiechówku i Zakroczymiu, Nowy Dwór Mazowiecki/Starostwo Powiatowe, Szkoły i Sklepy/ Łomiankach, Pruszkowie, Piastowie, Mławie, Radzyminie, Zielonce i w wielu innych .
Na podstawie umów stałej współpracy odpady odbierane są na terenie całej Polski od takich firm jak: TP S.A., PGNiG, PHILIPS, Lesaffre Polska S.A., Kompania Weglowa S.A., NESTLE i wiele innych.

 

Oferta

Oferta odbioru odpadów

Nasza oferta obejmuje kompleksowy zakres usług odbioru transportu, utylizacji różnego rodzaju odpadów z terenu całego kraju niezależnie od ilości.
W zakres usług wchodzą:

• załadunek przeprowadzony przez naszych pracowników,
• ważenie wagą elektroniczną w firmie zlecającej utylizację,
• transport samochodami dostawczymi i ciężarowymi do siedziby naszej firmy,
• utylizacja i odzysk lub unieszkodliwienie odebranych odpadów,
• przekazanie odpowiednich dokumentów potwierdzających dokonanie usługi.

Wszystkim naszym Klientom oferujemy atestowane pojemniki do bezpiecznego składowania i transportu odbieranych odpadów.

Lp. Rozmiar opakowania (mm) Średnica świetlówek (mm) Ilość świetlówek (szt.) Cena netto (zł) (VAT 22%)
1. 500 x 630 26, 38 240, 120 75,00
2. 500 x 1230 26, 38 240, 120 85,00
3. 500 x 1530 26, 38 240, 120 95,00

Ze względu na różnorodność odpadów miejsc odbioru, różnych ilości warunki odbioru są ustalane zawsze indywidualnie. Dlatego każdorazowo prosimy o kontakt w celu przedstawienia Państwu najlepszych warunków odbioru.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u