“Elbud Katowice” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego

Dodaj |

O Firmie

ELBUD Katowice w polskiej elektroenergetyce działa nieprzerwanie od 1945 roku, początkowo jako katowicki oddział firmy Siemens-Schuckert, a od 1947 roku jako firma państwowa. Od 1992 roku jesteśmy spółką prawa handlowego.

Ponad pięćdziesięcioletnia historia katowickiego Elbudu to:

– tysiące kilometrów linii 110kV i 60 kV,

– setki kilometrów linii systemowych 220 kV i 400 kV,

– 40 km jedynej w kraju linii 750 kV,

– setki stacji elektroenergetycznych z rozdzielniami o napięciu od 6 do 400 kV

– jedyna w kraju rozdzielnia 750 kV w Widełce k/Rzeszowa.

Działając na bazie wieloletnich doświadczeń i tradycji stosujemy nowoczesne technologie, sprawne metody zarządzania, świadczymy usługi wysokiej jakości.

Nasze mocne strony to :

– kompleksowość świadczonych usług,

– indywidualne kontakty z klientami i elastyczność w dostosowaniu się do ich wymagań,

– doświadczenie i kwalifikacje personelu,

– posiadany potencjał montażowy,

– zastosowanie wspomagania komputerowego w projektowaniu i kosztorysowaniu,

– przestrzeganie wymogów prawnych,

– stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.

 

Nowe Technologie

TECHNOLOGIA BRAMKI WZDŁUŻNEJ

prowadzenia prac nad czynnymi obiektami krzyżowanymi

ELBUD Katowice wykonuje prace na liniach napowietrznych ponad obiektami krzyżowanymi, w tym będącymi pod napięciem, bez konieczności wyłączeń tych obiektów i bez ograniczeń w ich funkcjonowaniu. Prace takie wykonujemy w oparciu o własną technologię zgłoszoną w Urzędzie Patentowym.

Technologia ta została z powodzeniem zastosowana na wielu skrzyżowaniach linii napowietrznych 110 kV, 220 kV i 400 kV z czynnymi obiektami takimi jak inne linie elektroenergetyczne i teletechniczne, trakcje, drogi, w tym autostrady.

Podstawą prowadzenia prac według ww. technologii jest bramka przekroczeniowa wzdłużna Elbudu Katowice, którą rozwija się i podwiesza pomiędzy słupami linii po obu stronach skrzyżowania. Bramka ta podtrzymuje przewody linii w bezpiecznej odległości ponad obiektami krzyżowanymi przez cały czas wykonywania prac w przęśle skrzyżowaniowym.

Technologia bramki wzdłużnej była prezentowana i została wyróżniona na 13 Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich, organizowanych w ZIAD Bielsko-Biała.

POPRZECZNIKI IZOLACYJNE

dla słupów przelotowych linii 110 kV

Poprzeczniki izolacyjne opracowano dla słupów przelotowych linii 110 kV, której trasa przebiegała w terenie leśnym (pierwsze zastosowanie – wprowadzenie do stacji Guido). W celu zmniejszenia szerokości wycinki leśnej indywidualnie potraktowano konstrukcje wsporcze linii, co pozwoliło na znaczne skrócenie w stosunku do rozwiązań typowych – stalowych poprzeczników na słupach odporowo – narożnych. Na słupach przelotowych nie było to możliwe ze względu na wychył izolatorów przy wietrze, który nie pozwalał zachować odpowiednich odległości od konstrukcji słupów. W celu zawężenia pasa wycinki drzew w sekcjach zawierających słupy przelotowe zastosowano prototypowe rozwiązanie poprzeczników izolacyjnych na typowych konstrukcjach słupów, co umożliwiło zmniejszenia szerokości wycinki leśnej o 2,4 m. Poprzeczniki izolacyjne zaprojektowano z zastosowaniem izolatorów kompozytowych, które spełniają warunki wymagane dla III strefy zabrudzeniowej.

 

Oferta

ELBUD Katowice Spółka z o.o. jest profesjonalną firmą wyspecjalizowaną w projektowaniu, budowie, modernizacji, remontowaniu i uruchamianiu:

– napowietrznych linii elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia,

– linii kablowych,

– stacji elektroenergetycznych do 750 kV,

– aparatury i rozdzielni w izolacji z sześciofluorkiem siarki,

– wnętrzowych rozdzielni sieciowych średnich napięć,

– traktów światłowodowych wraz z urządzeniami końcowymi,

– masztów antenowych telefonii komórkowej.

Firma realizuje obiekty elektroenergetyczne metodą kompleksową tj. od projektu poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonawstwo, prace kontrolno-pomiarowe po rozruch i przekazanie obiektu do eksploatacji.

Posiadamy:

– wysokokwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną,

– własną produkcję pomocniczą,

– gospodarstwo sprzętowo – transportowe,

– laboratorium elektryczne do sprawdzania aparatury kontrolno – pomiarowej i zabezpieczeń,

– grupy kontrolno – pomiarowe,

– pracownię projektową,

– zespół geodezyjny.

 
 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u