“Elektromontaż” Wschód Sp. z o.o.

Dodaj |

O Firmie

Elektromontaż Warszawa działał na terenie Polski płn.-wsch. od początku lat pięćdziesiątych realizując poprzez Kierownictwo Grupy Robót roboty elektromontażowe na większości zadań inwestycyjnych realizowanych na tym terenie. W wyniku przekształceń własnościowych, Elektromontaż Warszawa Sp. z o.o. i kadra pracownicza KGR-u powołali spółkę z udziałem kapitału Elektromontażu Warszawa i prywatnego (50% + 50%) pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Montażowe Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana w Białymstoku w dniu 29 grudnia 1993 roku w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego pod Nr RHB 1228. Działalność gospodarczą spółka rozpoczęła 01.03. 1994 r. W 2002 r. firma zmieniła nazwę z ” PPM Elektromontaż Wschód Sp. z o.o.” na “Elektromontaż Wschód Sp z o.o.”. Spółka powstała na bazie oddziału białostockiego Elektromontażu Warszawa przejmując:

– kadrę inżynieryjno-techniczną

– doświadczonych pracowników

– dobrą organizację

– roboty wykonane przez Elektromontaż Warszawa

 

Oferta

Oferowane usługi

– projektowanie urządzeń i instalacji

– sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów elektrotechnicznych i wyrobów własnych:

– rozdzielnice średniego napięcia

– rozdzielnice niskiego napięcia,

– szafki, skrzynki i tablice rozdzielcze oraz pulpity sterownicze

– elektroniczne serowniki sygnalizacji ulicznej

– elementy konstrukcyjne systemu “U”

– wykonawstwo robót elektromontażowych i kompletacja dostaw:

– linii średniego i niskiego napięcia

– linii kablowe średniego i niskiego napięcia

– stacji transformatorowo-rozdzielczych do 110 kV

– instalacji elektrycznych prądu przemiennego i stałego wraz z dostawą transformatorów, baterii, akumulatorów, prostowników i kondensatorów

– instalacji odgromowych i uziemiających

– instalacji oświetlenia zewnętrznego ulic i placów

– instalacji telefonicznych, komputerowych i p.poż.

– prace regulacyjno-pomiarowe i rozruchowe;

– obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych oraz usługi pogotowia technicznego

– badanie dielektrycznego sprzętu ochronnego

– wykonywanie ekspertyz technicznych i szkolenie personelu technicznego

-usługi transportowo-sprzętowe

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u