Energomontaż Chorzów Sp. z o.o.

Dodaj |

O nas

Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. powstał na bazie Przedsiębiorstwa Energomontażowego PW S.A. w Chorzowie. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach i rozpoczęła działalność od 1 sierpnia 2000 r. pod nazwą Energomontaż-Service Sp. z o.o., przejmując dotychczasowy zakres prac wraz z kadrą techniczną, odpowiednimi uprawnieniami oraz zapleczem technicznym. W 2002 r. została przeprowadzona restrukturyzacja firmy; zostały dokonane przekształcenia strukturalne (własnościowe), organizacyjno-kadrowe zmiany profilu działalności. Z dniem 14.01.2003 r. firma została zarejestrowana pod nową nazwą: ENERGOMONTAŻ CHORZÓW Sp. z o.o.

Energomontaż Chorzów od ponad 60-ciu lat specjalizuje się w naprawach, remontach i modernizacjach urządzeń energetycznych w tym szczególnie kotłów, wymienników ciepła, zbiorników oraz wszelkiego rodzaju rurociągów.

Firma posiada:

uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw, remontów, montażu i modernizacji: kotłów parowych i wodnych, zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych do magazynowania materiałów niebezpiecznych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących i żrących,

uznane przez jednostkę notyfikowaną technologie spawania,

sprawdzone technologie naprawy, remontów i montażu urządzeń ciśnieniowych,

wysoko kwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną,

spawaczy z uprawnieniami UDT,

zespół kontroli jakości współpracujący ze wszystkimi oddziałami UDT.

 

Oferta

Energomontaż Chorzów oferuje:

Montaż, remont i modernizację urządzeń energetycznych, a w szczególności: kotłów parowych i wodnych, instalacji odpylających spaliny oraz instalacji odstawy pyłu, wymienników ciepła i zbiorników ciśnieniowych, odgazowywaczy, pomp obiegowych, zasilających i wtryskowych, wentylatorów wyciągowych, podmuchu i powietrza wtórnego, palenisk mechanicznych (rusztowych), palenisk pyłowych i młynów węglowych wraz z instalacją nawęglania, instalacji odżużlania, instalacji odsiarczania, instalacji rozpałkowych wraz z palnikami olejowo-gazowymi, rurociągów parowych i wodnych,

Świadczymy usługi w zakresie przeprowadzenia obróbki cieplnej wyżarzarką indukcyjną.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia, ogromne doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt konieczny do świadczenia usług w Zakładach Górniczych na powierzchni i na dole kopalń głównie w zakresie:

pomp i rurociągów w komorach pomp głównego odwadniania,

rurociągów w szybach i chodnikach kopalń dla: głównego odwadniania, podsadzki płynnej i opuszczania kamienia, przeciwpożarowych, sprężonego powietrza, odmetanowania,

instalacji technologicznych zakładów odsalania wód dołowych,

instalacji technologicznych zakładów przeróbczych.

Ponadto oferujemy również montaż, remonty i modernizacje urządzeń spoza branży energetycznej w zakresie:

konstrukcji stalowych,

rurociągów przemysłowych ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych i przeciwpożarowych,

rurociągów sprężonego powietrza wraz z montażem sprężarek,

Oferujemy również wykonawstwo izolacji cieplnych urządzeń energetycznych w dowolnej technologii.

Specjalizujemy się w montażu aparatury kontrolno-pomiarowej dla następujących instalacji:

wszelkich układów pomiarowo-regulacyjnych dla procesów technologicznych w oparciu o elementy i aparaturę produkcji własnej i obcej,

układów do pomiaru temperatury powietrza w szybach,

stacji bilansujących energię cieplną (para, woda grzewcza),

aparatury pomiarowej i regulacyjnej kotłów węglowych i gazowych,

aparatury pomiarowej i regulacyjnej w stacjach redukcyjno-schładzających,

aparatury pomiarowej i regulacyjnej turbozespołów, sprężarek,

instalacji elektrycznych do 20 kV.

 
 

 

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u