Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

Dodaj |

Firma

Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o. jest firmą utworzoną przez ELBIS Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów. Ideą powstania oraz funkcjonowania firmy Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o. jest stworzenie prężnego przedsiębiorstwa, które w połączeniu z takimi elementami jak najnowocześniejsza technika, wysoko wykwalifikowani i zaangażowani pracownicy sprosta najcięższym wyzwaniom związanym z rozwojem energetyki, budową, utrzymaniem i modernizacją systemu elektroenergetycznego.

Potencjał techniczny i technologiczny oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy stanowią solidną podstawę dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wszystkie te atuty powodują, że firma Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o. jest w pełni przygotowana, aby spełnić oczekiwania naszych inwestorów.

Firma w sposób ciągły wzbogaca swoją ofertę poprzez świadczenie usług kompleksowych, począwszy od fazy projektowania do instalacji i montażu, a kończąc na pracach pomiarowo-kontrolnych przekazywanych do użytku obiektów elektroenergetycznych.

Energetyka

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. w Rogowcu , ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec, prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną.

Koncesje obejmują obszar terytorialny działania Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. do powiatu bełchatowskiego.

Spółka posiada aktualne Taryfę dla energii elektrycznej w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych i obrocie dla odbiorców w grupach taryfowych G, zatwierdzone decyzją Prezesa URE.

Spółka posiada także Cennik dla energii elektrycznej dla pozostałych grup taryfowych zatwierdzony decyzją Zarządu Spółki.

Spółka posiada także aktualny „Planu rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego Energoserwisu Kleszczów”, obejmujący okres od 2010 r. do 2013 r.

Roboty budowlano-montażowe

Spółka specjalizuje się w silnoprądowych instalacjach elektrycznych dla energetyki zawodowej oraz innych pracach montażowo – instalacyjnych w branży elektrycznej.

Zakres prac montażowych, jakie Spółka prowadzi i prowadziła:

budowy linii kablowych i napowietrznych na napięciu 110 kV,

budowy linii kablowych na SN i nn,

budowy stacji 110/SN (budowa 3 stacji),

budowy stacji SN/0,4 kV,

prace montażowe – instalacyjne w branży elektrycznej w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u