Environ Poland Sp. z o.o.

Dodaj |

O FIRMIE

Członkowie zespołu ENVIRON posiadają zróżnicowane wykształcenie zarówno techniczne jak i w dziedzinie nauk przyrodniczych i biznesu, dzięki czemu są w stanie zapewnić fachową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do kompleksowego rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych problemów z zakresu inżynierii i zarządzania. Rozległa wiedza oraz doświadczenie umożliwiają nam świadczenie usług nie tylko w Polsce, ale też na całym obszarze Europy Centralnej i Wschodniej, szczególnie Czech, Słowacji, Rosji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. W gronie naszych klientów znajdują się zarówno przedsiębiorstwa sektora publicznego (np. Ministerstwo Skarbu RP), jak i zagraniczni inwestorzy, firmy prywatne, firmy sektora venture capital, fundusze private equity i inne podmioty.

 

ENVIRON działa na światowym rynku usług doradczych i inżynierskich za pośrednictwem swoich oddziałów, umiejscowionych w strategicznych punktach USA, Europy, Azji i Australii. Zapewnia usługi na najwyższym poziomie w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska dla lokalnych i międzynarodowych koncernów przemysłowych i rynkowych, firm prawniczych, deweloperów i instytucji na rynku nieruchomości, przedsiębiorców, instytucji kredytujących, firm ubezpieczeniowych oraz jednostek sektora publicznego. Instytucje i przedsiębiorstwa z całego świata korzystają z naszych usług charakteryzujących się wysokim poziomem technicznym i dostosowaniem do lokalnych wymagań i obyczajów.

Pełen zakres usług oferowanych przez ENVIRON Poland jest dostępny dla naszych klientów, a członkowie naszego zespołu specjalizują się w nastepujących obszarach:

 

– Audyty zgodności z wymaganiami prawa polskiego oraz wymogami korporacyjnymi w zakresie ochrony środowiska i BHP (tzw. EH&S Compliance Audits)

– Badania i opracowania studialne przedinwestycyjne, w tym oceny oddziaływania na środowisko

– Doradztwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami

– Oceny ryzyka

– Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz oczyszczania terenu (gruntu i wód gruntowych)

– Opracowywanie programów naprawczych ochrony środowiska dla zakładów i instytucji

– Przeglądy środowiskowe typu „Due Diligence” (Faza I i II)

– Systemy zarządzania środowiskiem naturalnym i środowiskiem pracy

– Szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz BHP

– Usługi związane z uzyskaniem pozwoleń IPPC oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u