“Euro-Inkaso” Sp. z o.o.

Dodaj |
  • O Nas
  • Nasza Oferta

EURO-INKASO Sp. z o.o.

Euro-Inkaso to doświadczona oraz zaufana spółka specjalizująca się w windykacji należności – Inkaso – oraz zarządzaniu wierzytelnościami, prowadząca sprawy Inkaso setek klientów na łączną sumę

ponad 75 000 000 zł.

Jesteśmy najprawdopodobniej największą oraz najbardziej docenianą firmą z dziedziny windykacji należności w naszym rejonie. Posiadamy biura w Zachodniej Polsce, a wkrótce planujemy uruchomić biura na terenie całego kraju.

Aktywne działania prowadzimy nieprzerwanie już od ponad 22 lat. Dzięki tak sporemu doświadczeniu jesteśmy w stanie prowadzić usługi na najwyższym – europejskim poziomie i gwarantować 100 procentową satysfakcję ze współpracy.

EURO- INKASO jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy

ul. Sikorskiego 4/204, 65-001 Zielona Góra. z udziałem 100% kapitału polskiego, zarejestrowaną

w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr 0000157555.

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł opłacony w całości.

NORMY ETYCZNE

Każda osoba korzystająca z naszej pomocy zawsze dostrzega całkowite przestrzeganie norm etycznych przez pracowników. Skupiamy się na tym, aby otrzymali Państwo pełną zapłatę – zawsze w ustalonym terminie. Każdy z nas zobowiązuje się do przestrzegania siedmiu zasad, dzięki czemu mogą być Państwo spokojni o dalszą współpracę z klientami przekazanymi do obsługi przez naszą firmę.

 Dlaczego warto nas wybrać?

 Oto 7 zasad, którymi się kierujemy i dzięki którym prowadzimy rzetelny, profesjonalny biznes:

1.Działalność jest prowadzona tak, aby budować i utrzymywać szacunek i zaufanie w branży windykacji należności.

2.Przepisy prawa są ściśle przestrzegane w myśl dobrych stosunków z prawodawcą oraz lokalnymi władzami.

3.Sprawy są prowadzone szybko, profesjonalnie, skutecznie i prawidłowo.

4.Podczas prowadzenia sprawy utrzymywane są stałe kontakty z Klientami.

5.Środki Klientów są deponowane na odrębnych rachunkach.

6.Wszystkie informacje zdobyte przez firmę windykacyjną są zachowywane w ścisłej tajemnicy.

7.Zawsze szanujemy uczciwość dłużnika.

 

Usługi naszej firmy oferują Państwu windykację złożoną z następujących etapów:

Etap I – ugodowy

Na tym etapie przeprowadzamy rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Jako firma wyspecjalizowana w tego typu działaniach, posiadamy niezbędną w tym celu wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz znajomość możliwości prawnych, co ułatwia nam efektywne prowadzenie rokowań na tym etapie.

Etap II – sądowy (tryb upominawczy / nakazowy/ zwykły)

Podejmujemy tu działania procesowe, mające na celu uzyskanie sądowego nakazu zapłaty lub wyroku. Działania te są efektem pracy zatrudnionych u nas prawników.

Etap III – po wydaniu nakazu zapłaty

Uzyskujemy klauzulę wykonalności, niezbędną do uzyskania tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę egzekucji. Nie zaprzestajemy jednak negocjacji z dłużnikiem dotyczących dogodnych dla obu stron formy i terminu spłaty należności. W przypadku wniesienia przez dłużnika zarzutów od nakazu zapłaty, analizujemy sprawę pod kątem najkorzystniejszego rozwiązania i prowadzimy sprawę dalej w postępowaniu sądowym w trybie zwykłym, aż do wydania wyroku zasądzającego należność.

Etap IV – sądowy (tryb zwykły)

Po przekazaniu sprawy do trybu zwykłego, na podstawie odrębnego zlecenia wyznaczamy adwokata prawnika do dalszego jej prowadzenia. Czuwamy nad terminowością załatwiania pism procesowych, terminów rozpraw oraz przebiegiem sprawy. Po wydaniu wyroku zasądzającego występujemy z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności.

Etap V – postępowanie egzekucyjne

Rozpoczynamy od postępowania przed egzekucyjnego polegającego na negocjacji z dłużnikiem, jeżeli one nie przyniosą spodziewanych efektów uruchamiamy działania mające na celu rozpoczęcie egzekucji tj. sporządzamy wniosek egzekucyjny do komornika, wspomagamy prowadzone przez komornika czynności. Dostarczamy komornikowi niezbędnych danych o stanie majątkowym dłużnika oraz wskazujemy najdogodniejszy sposób przeprowadzania egzekucji – co znacznie przyspiesza i ułatwia jej przeprowadzenie.

Tak oto przedstawia się metodyka naszego działania. Angażując do rozwiązania problemów aparat sprawiedliwości oraz naszych windykatorów – ludzi o bardzo dobrym przygotowaniu psychologicznym i socjologicznym potrafimy osiągnąć bardzo wysoki wskaźnik skuteczności.

Poza tym możemy Państwu zaproponować:

– miesięczny raport statystyczny (dostępny w ofercie kompleksowej i standardowej).

Co miesiąc otrzymają Państwo sprawozdanie na temat stanu prowadzonych przez nas spraw.

– informację telefoniczną (dostępną w ofercie kompleksowej i standardowej)

Codziennie w godzinach 8.00- 16.00 nasz Dział obsługi klienta udzieli Państwu informacji

nt. prowadzonych spraw.

– usługa windykatora.

W niektórych przypadkach, podczas prowadzenia postępowania windykacyjnego może okazać się, że niezbędne będzie skorzystanie z pomocy Windykatora Regionalnego. Jeden z naszych doświadczonych specjalistów ds. inkasa spotka się z dłużnikiem w celu negocjacji spłaty zadłużenia.

– obsługa prawna (opcjonalnie)

W przypadku, gdy niemożliwe okaże się odzyskanie Państwa pieniędzy na drodze postępowania ugodowego, EURO-INKASO może za pośrednictwem współpracującej z nią kancelarii przeprowadzić postępowanie sądowe. Możliwe jest także uzyskanie tytułu wykonawczego przez Państwa prawników. Nasza rola polega wówczas na wspomaganiu działań egzekucyjnych, a więc na znalezieniu majątku dłużnika i nadzorowaniu pracy komornika.

WAŻNE!

Przy zastosowaniu odpowiednich klauzul w umowie pomiędzy Waszym przedsiębiorstwem i Państwa Klientami, istnieje możliwość ponoszenia całości kosztów dochodzenia roszczeń przez dłużników. W tym przypadku nie jesteście Państwo obciążani żadnymi kosztami naszego działania. Jeśli zaś Państwa umowy takich klauzul nie zawierają, usługi EURO-INKASO dostępne są na podstawie wykupionej rocznej opłaty subskrypcyjnej (oferta kompleksowa) lub w formie pojedynczego zlecenia. Zlecenie jednorazowe daje Państwu możliwość przekazania do EURO-INKASO spraw doraźnie, w dowolnym dla Państwa momencie, bez konieczności nawiązywania stałej współpracy. Podpisana roczna umowa windykacji należności umożliwia Państwu przekazywanie do EURO-INKASO dowolnej ilości spraw w określonym przez Państwa momencie. Inkaso jest „zewnętrznym instrumentem”, które różni się tym od tradycyjnej windykacji, dotyczącej przeterminowanych kredytów, że odzyskiwanie wierzytelności prowadzone jest przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Zleceniodawca sam wskazuje etap rozpoczęcia przez nas działań windykacyjnych, skutkujących doprowadzeniem do spłaty należności przez dłużnika. Nacisk został położony na inkaso administracyjne, odznaczające się częstymi monitami i osobistym monitorowaniem należności, którego głównym celem jest uniknięcie kosztownych i przewlekłych sporów prawnych.

Jesteśmy przekonani, iż nasza oferta spełni Państwa oczekiwania i nawiążemy owocną współpracę.

Nasz konsultant chętnie porozmawia z Państwem w celu omówienia szczegółów oraz warunków finansowych.

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u