“Exandi” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Elżbieta Sznajder

Dodaj |

O NAS

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy “EXANDI” prowadzi działalność szkoleniową:

– od 1995 r. jako Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Szkoleniowe “EXANDI” spółka cywilna,

– od 1 stycznia 1997 r. jako Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy “EXANDI” Elżbieta Sznajder w oparciu o wpis do rejestru szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Urząd Miasta pod nadzorem pedagogicznym Kuratora Oświaty.

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Exandi” w Zielonej Górze prowadzi działalność szkoleniową w oparciu o:
·        wpis do ewidencji działalności gospodarczej – nr ew. 1/21560/96   z dnia 20 grudnia 1996r.
·        wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta pod nadzorem pedagogicznym Lubuskiego Kuratora Oświaty pod numerem K.O.III.0142/2/97,
·       wpis do wojewódzkiego REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH dla województwa Lubuskiego prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Zielonej Górze – numer ewidencyjny 2.08/00033/2005 z dnia 16 marca 2005r.
·        REGON 970605893,
·        NIP 929-136-11-37,
EXANDI jest placówką edukacyjną, umożliwiającą uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w zakresie:

– Konferencje: ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, zamówienia publiczne, rachunkowość i podatki.

– Seminaria: ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, zamówienia publiczne, rachunkowość i podatki.

– Szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników

– Szkolenia: przeciwpożarowe, ochrona środowiska, organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej, prawo budowlane – zmiana przepisów, dla pracowników opieki domowej i domów opieki społecznej.

– Warsztaty: podstawy dydaktyki prowadzenia szkoleń bhp, instruktaż stanowiskowy bhp, profesjonalna obsługa klienta, sztuka skutecznego kierowania, komunikacja w firmie.

– Oferujemy również nadzór nad warunkami pracy (sprawowanie obowiązków specjalisty BHP i przeciwpożarowego), sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, ocenę ryzyka zawodowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 
 

Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u