FASC biuro rachunkowe

Dodaj |

O firmie

FASC sp. z o.o z siedzibą w Suchym Dworze k. Gdyni, świadczy usługi
w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2005 r.

Jakość i bezpieczeństwo naszych usług gwarantują Certyfikaty
Ministerstwa Finansów oraz ubezpieczenia OC.

 

Oferta

Zakres prac w standardzie
1. Opracowanie i aktualizacja dokumentu Polityka Rachunkowości
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących akt prawnych, w tym:
– Kontrola formalna i rachunkowa otrzymanych dowód księgowych
– Dekretacja dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont i merytorycznym opisem umieszczonym w metryce dokumentu
– Księgowanie dokumentów
3. Prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z tytułu:
– podatku od towarów i usług
– podatku dochodowego od osób prawnych
– podatku dochodowego od osób fizycznych
– innych podatków i opłat
4. Sporządzanie wymaganych przepisami prawa deklaracji z tytułu:
– podatku od towarów i usług
– podatku dochodowego od osób prawnych
– podatku dochodowego od osób fizycznych
– innych podatków i opłat obciążających Zleceniodawcę
5. Sporządzanie i składanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych
6. Sporządzanie i składanie sprawozdań dla GUS i NBP
7. Roczne zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
8. Wykonywanie raportów i zestawień dla celów rachunkowości zarządczej według umówionych formatów oraz w umówionych zakresach
9. Wyjaśnienia bieżących problemów z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych
10. Sporządzanie i wysyłanie monitów oraz not odsetkowych według wskazań Zarządu spółki lub innej osoby uprawnionej
11. Sporządzanie dokumentacji finansowej dla banków
12. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym dokumentacji dla potrzeb ubezpieczeń społecznych
13. Utrzymywanie stałego kontaktu z bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami skarbowymi oraz urzędem statystycznym w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej Zleceniodawcy w zakresie wynikającym z niniejszej umowy
14. Przygotowanie i archiwizacja dokumentów finansowych

W przypadku zagadnień skomplikowanych, FASC wystąpi za zgodą Zarządu spółki, z wnioskiem o opinie do doradcy podatkowego, biegłego rewidenta lub Ministra Finansów.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u