Firma Usługowo Handlowa DDD Jerzy Król

Dodaj |

  • O Firmie
  • Oferta

Nasza firma powstała w 1991 roku, na bazie upadłej Państwowej Firmy DDD. Na początku działalności zajmowaliśmy się wyłącznie usługami w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Z biegiem czasu, ze względu na coraz większe potrzeby Klientów, oraz rosnące wymogi zapewnienia jak najlepszej ochrony sanitarnej budynków nasz zakres usług został rozszerzony. Powstała Firma Usługowo – Handlowa. Obecnie zajmujemy się, oprócz typowych zabiegów DDD także, wdrażaniem systemów zabezpieczeń przed szkodnikami (monitoring i zwalczanie) w ramach GHP, GMP, HACCP, ISO zgodnie z Unijnymi wymaganiami. Oferujemy stały dozór nad obiektami, zabezpieczając je przed szkodnikami łącznie z prowadzeniem pełnej dokumentacji. Prowadzimy sprzedaż środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, myjących, oraz akcesoriów i sprzętu ddd. Świadczymy usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych mycia, czyszczenia, sprzątania, dezynfekcji urządzeń, obiektów, środków transportu, itp.

Ozonowanie

Nasza oferta:

– usługi czystej dezynfekcji – metoda gazowa z użyciem ozonu O3

– usługi deakaryzacji – zwalczanie roztoczy i innych alergenów w pomieszczeniach

– usługi dezodoryzacji – likwidacja uciążliwych woni i nieprzyjemnych zapachów

Podczas zabiegów wykorzystane są generatory ozonu o dużej wydajności.

Przeprowadzamy zabiegi ozonowania:

·   Prywatne domy i mieszkania – usuwanie: zapachów dymu papierosowego i zanieczyszczenia nim wywołane, fenoli, zapachów powstałych podczas gotowania, zapachów pochodzenia zwierzęcego, zapachów stęchlizny (szafy ubraniowe) i pleśni oraz źródła tych zapachów, bakterii i wirusów, roztoczy i innych alergenów, likwidacja środków chemicznych powodujących skażenie po ukończeniu budowy lub remontu, ochrona przed insektami (karaluchy, mole, muchy, komary, gryzki), dezynfekcja lodówek i całych pomieszczeń.

·   Zakłady gastronomiczne, żywienia zbiorowego – usuwanie zapachów, dezynfekcja pomieszczeń, lodówek, sprzętu, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji (Legionelloza), żywności i pojemników do żywności, ochrona przed insektami.

·   Przetwórstwo rybne – ozonowanie pomieszczeń oraz świeżych ryb eliminuje całkowicie przykry zapach i kilkakrotnie przedłuża ich świeżość.

·   Przetwórstwo mięsne – zastosowanie ozonu w pomieszczeniach produkcyjnych przetwórstwa mięsnego, dzięki sterylizacji atmosfery w pomieszczeniu znakomicie poprawia warunki sanitarne, a co za tym idzie surowiec do produkcji, jak i gotowy produkt przebywający w atmosferze z zawartością ozonu odporny jest na zakażenia bakteryjne i wirusowe. Samochodowy transport służący do przewozu mięsa i jego przetworów, poddawany periodycznie ozonowaniu jest kolejnym wyeliminowanym ogniwem umożliwiającym zakażenie towaru. Ozonowanie pomieszczeń rozbioru mięsa, lad chłodniczych oraz sal sprzedaży w sklepach mięsnych, przedłuża świeżość i trwałość mięsa i jego przetworów. Nie bez znaczenia jest utrzymujący się w sklepie świeży zapach pozbawiony typowego odoru psującego się mięsa.

·   Zakłady przemysłu zbożowego i młynarskiego – całkowita likwidacja grzybów, pleśni (mykotoksyny), dezynfekcja gazowa produktów i pomieszczeń.

·   Pojazdy przeznaczone do przewozu produktów spożywczych – usuwa całkowicie zapachy, oraz dezynfekuje.

·   Szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie – zapobiega infekcjom i zakażeniom, usuwa zapachy.

·   Hotele, noclegownie, pensjonaty, ośrodki wczasowe – czas sprzątania pokoju i jego przygotowania dla nowego gościa jest skrócony dzięki wykorzystaniu generatora ozonu. Pokój pełen nieświeżego, zanieczyszczonego powietrza można przemienić w świeży pachnący pokój pełen świeżości w mniej niż 20-30 minut, tylko dzięki wykorzystaniu właściwego urządzenia. Umożliwi to przygotowania pomieszczeń w znacznie krótszym czasie. Pokoje będą świeższe przez dłuższy okres czasu, klienci na pewno docenią pokoje wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystanie generatora ozonu zdezynfekuje również powietrze w pomieszczeniu jak i jego wyposażenie (pościel) ograniczając ryzyko zakażenia bakteryjnego, wirusowego. Dowiedziono, że ozon ogranicza skargi i rezygnacje gości z pokojów spowodowanych skargami na nieprzyjemny zapach w pomieszczeniu. Ozonowanie nie tylko sterylizuje pomieszczenie, ale również całkowicie usuwa pleśń i grzyby. Zastosowanie ozonu do kanałów nawiewnych wentylacji i klimatyzacji powoduje ograniczenie do zera groźby wystąpienia Legionellozy. Jak wiemy najpoważniejszego czynnika zakaźnego w hotelarstwie.

·   Ośrodki sportowe, rekreacyjne, gabinety odnowy biologicznej, sauny, solaria, siłownie – zapobieganie chorobom zakaźnym oraz usuwanie przykrych zapachów, likwidacja pleśni i grzybów, dezynfekcja.

·   Przedszkola, żłobki, szkoły – dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu, zabawek, zapobieganie chorobom zakaźnym oraz usuwanie przykrych zapachów.

·   Biura, sale (wykładowe, balowe, sportowe), oraz inne obiekty użyteczności publicznej – dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu, klimatyzacji, zapobieganie chorobom zakaźnym oraz usuwanie przykrych zapachów.

·   Transport – ozonowanie ciężarówek, autobusów, autokarów, tramwajów, taksówek i innych pojazdów, usuwa całkowicie zapachy z wnętrza, jednocześnie sterylizując układy wentylacyjne i klimatyzacyjne pojazdów.

·   Szatnie, magazyny i sklepy z używaną odzieżą – dezynfekcja ubrań, pomieszczeń, zapobieganie chorobom zakaźnym oraz usuwanie przykrych zapachów.

·   Hodowla zwierząt – ozonowanie w hodowli zapobiega chorobom zakaźnym oraz usuwa przykre zapachy hodowli.

·   Ogrodnictwo – wykorzystanie ozonu w produkcji sadzonek w systemie hydroponicznym i tradycyjnym usuwa zagrożenie zakażenia pleśniami, grzybami i wirusami.

·   Szkody po pożarowe – ozonowanie pogorzelisk w celu usunięcia zapachu spalenizny. Skuteczność – 99%.

·   Szkody po powodziowe i po zalaniach – ozonowanie niszczy rozwijające się po powodziach i zalaniach pleśnie i grzyby oraz ich plechy i grzybnie.

·   Wszędzie tam gdzie jest niezbędne utrzymanie dużego reżimu sanitarnego i mikrobiologicznego.

Dezynfekcja

Przeprowadzamy zabiegi dezynfekcji:

•    Wody (studnie, wodociągi, baseny, pojazdy przewożące wodę pitną, itp.),
•    Pomieszczeń (np. po zmarłym),
•    Obiektów (obory, chlewnie, kurniki, itp.),
•    Terenów (wystawy, spędy, itp.),
•    Środków transportu (pojazdy przewożące ludzi, żywność, zwierzęta, pasze, zboże, itp.),
•    Tereny, obiekty, pomieszczenia po powodziach i zatopieniach,
•    Zakłady produkcyjne branży spożywczej i przemysłowej,
•    Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,
•    Magazyny zbożowe i młyny,
•    Szkoły, przedszkola,
•    Placówki służby zdrowia,
•    Zakłady gastronomiczne, żywienia zbiorowego,
•    Hotele i pensjonaty,
•    Ośrodki sportowe i wczasowe.

Dezynfekcja środków transportu wewnątrz, bez konieczności zmywania środka.

Dezynsekcja

Przeprowadzamy zabiegi dezynsekcji w:

•    Zakładach produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej,
•    Zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
•    Fermach drobiu, trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych,
•    Magazynach zbożowych i młynach,
•    Zakładach komunalnych i sieci mediów miejskich,
•    Spółdzielniach mieszkaniowych,
•    Szkołach, przedszkolach,
•    Placówkach służby zdrowia,
•    Zakładach gastronomicznych, żywienia zbiorowego
•    Sklepach, hurtowniach,
•    Ośrodkach sportowych i wczasowych,
•    Hotelach i pensjonatach,
•    Piekarniach i cukierniach,
•    Obiektach użyteczności publicznej,
•    Terenach zielonych (tępienie komarów, meszek, os, szerszeni, itp.),
•    Oraz u osób prywatnych.

Deratyzacja

Nasza Firma DDD stosuje integrowane metody zwalczania gryzoni (IPM), łącząc w sposób skoordynowany istniejące środki i sposoby niszczenia szkodników w logiczną układankę. Zapobiegamy przedostaniu się gryzoni do pomieszczeń zakładu, aby w nich nie znalazły kryjówek i miejsc do rozrodu. Na terenie zakładu używamy tylko te rodentycydy, które są bezpieczne i zarejestrowane. Stosujemy antykoagulanty drugiej generacji, najnowocześniejsze środki gryzoniobójcze działające z opóźnieniem dzięki czemu szkodniki nie nabywają nieufności do trucizny. Preparaty te posiadają właściwości wabiące, powlekane są substancjami wodoodpornymi. Zawierają środki mumifikujące niwelujące przykry zapach działając wysuszająco na padłe gryzonie. W swoim składzie zawierają również bitrex lub gormax substancje o wyjątkowo gorzkim smaku zabezpieczającym przed przypadkowym spożyciem przez człowieka, a nie wyczuwanym jako przykry przez gryzonie. Człowieka chroni również możliwość zastosowania odtrutki (witamina K1). W miejscach w których zastosowanie trutki jest niemożliwe, zastępujemy ją pułapkami i żywołapkami.Monitorujemy aktywność gryzoni przy każdorazowym sprawdzaniu karmników deratyzacyjnych, notując dane w odpowiednich dokumentach. Nasi pracownicy przeprowadzają deratyzację w sposób bezpieczny dla personelu zakładu i gwarantują, że produkty lub opakowania nigdy nie zostaną zanieczyszczone stosowanymi rodentycydami, co jest wymogiem systemu HACCP.
Zwalczanie gryzoni jest regulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Ustawa ta nakłada na właścicieli posesji obowiązek stałej walki z gryzoniami. Zwalczanie gryzoni jest więc obowiązkowe.
Należy pamiętać, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu gryzoni niż je zwalczać.

Przeprowadzamy zabiegi deratyzacji w:

•    Zakładach produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej,
•    Zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
•    Fermach drobiu, trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych,
•    Magazynach zbożowych i młynach,
•    Zakładach komunalnych i sieci mediów miejskich,
•    Spółdzielniach mieszkaniowych,
•    Szkołach, przedszkolach,
•    Placówkach służby zdrowia,
•    Zakładach gastronomicznych, żywienia zbiorowego
•    Sklepach, hurtowniach,
•    Ośrodkach sportowych i wczasowych,
•    Hotelach i pensjonatach,
•    Piekarniach i cukierniach,
•    Obiektach użyteczności publicznej,
•    Terenach zielonych,
•    Oraz u osób prywatnych.

Fumigacja

Nawet dzisiaj światowa produkcja żywności ponosi poważne straty spowodowane porażeniem szkodnikami w pożniwnym transporcie i magazynowaniu. Fumigacja, ochrona zbiorów oraz obserwacja porażenia (pest control) są wysoce wyspecjalizowanymi dziedzinami. Wraz z naszym bezcennym doświadczeniem na tym polu możemy wam doradzić najlepsze dostępne techniki. Nasze operacje przeprowadzamy zgodnie z najsurowszymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami, a także w zgodzie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i jakości. Usługi te obejmują między innymi: fumigację towarów, produktów rolnych, fumigację gryzoni w pomieszczeniach, fumigację kwarantannową kontenerów, fumigację drewna i palet, fumigację terenów od kretów, nornic, pędraków.
Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie fumigacji pozwala nam dokonywać zabiegów zgodnie ze wszelkimi zasadami szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno dla zdrowia i życia ludzi przebywających w sąsiedztwie fumigowanych obiektów jak i dla przechowywanych w nich produktów.

Do fumigacji stosujemy:
Fosforowodór (PH3).

Monitoring szkodników i ochrona Zakładów przed nimi.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa produkujące żywność jak również zajmujące się obrotem żywności muszą ją chronić przed zanieczyszczeniami fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi.
Przedsiębiorstwa te mają obowiązek wdrażać w swoich zakładach systemy zarządzania jakością, zgodnie z zasadami zawartymi w Codex Alimentarius. Ochrona obejmuje wszystkie etapy wytwarzania, przetwarzania oraz obrotu żywności, czyli od producenta do konsumenta. Działanie te winny być zapoczątkowane stworzeniem programu, a następnie systemu zwalczania szkodników. Należy je traktować jako ważny etap drogi do uzyskiwania certyfikatów standardów zarządzania jakością.
Szkodnikiem jest każde zwierze, które przebywa na terenie zakładu produkcyjnego, logistycznego czy handlowego, bez naszej zgody – tak ogólnie można zdefiniować pojęcie szkodnika.
Opanowanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników uzyskamy poprzez stworzenie Systemu Kontroli Szkodników, odpowiednie zastosowanie akcji rutynowych i prewencyjnych, a także stałe monitorowanie ich obecności.

Wdrożenie systemu polega na:
• przeprowadzeniu wstępnej inspekcji w zakładzie – obejmuje ona teren około zakładowy, wszystkie pomieszczenia, urządzenia, surowce, produkty końcowe itp. Celem inspekcji jest określenie poziomu higieny, stopnia zagrożenia ze strony szkodników, poziomu ich aktywności oraz wskazanie czynników sprzyjających ich aktywności. Pozwala ona oszacować rodzaj i ilość urządzeń oraz czynności niezbędne do właściwego zabezpieczenia zakładu,
• zabezpieczeniu zakładu – wyeliminowaniu maksymalnej ilości szkodników znajdujących się w danym obiekcie oraz instalacji niezbędnych urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
• przeszkoleniu pracowników z zakresu prawidłowego zabezpieczania zakładu przed szkodnikami, zastosowanych urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
• oznaczeniu, ponumerowaniu i naniesieniu na plany zakładu wszystkich urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
• określeniu działań prewencyjnych i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren zakładu oraz stworzenie środowiska na terenie zewnętrznym i w budynkach uniemożliwiającego bytowanie szkodników.

Po przygotowaniu procedury zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, zawierającej: opis urządzeń, opis wszystkich wykonywanych działań, karty charakterystyk, pozwolenia i atesty stosowanych preparatów oraz wszystkich urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, obsługa systemu polega na przeprowadzaniu, co 1-4 tygodnie:

• inspekcji wykonywanych przez inspektora firmy DDD, w których zwracana jest uwaga na utrzymywanie higieny, braki budowlane, właściwe przechowywanie surowców, produktów i odpadków, określenie rodzaju, gatunku oraz miejsca występowania szkodnika,
• kontroli urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników:
• sprawdzenie stacji deratyzacyjnych – wymiana trutki na nową, usunięcie odchodów wewnątrz stacji,
• sprawdzenie pułapek żywołownych – zabranie martwych gryzoni do utylizacji, czyszczenie,
• sprawdzenie i wymiana na nowe pułapek feromonowych,
• sprawdzenie i wymiana na nowe detektorów owadów na karaczany,
• sprawdzenie lamp owadobójczych oraz wymiana lepów,
• prowadzeniu stosownej dokumentacji – wszystkie zebrane informacje tj.: aktualny poziom aktywności, gatunek oraz miejsce występowania szkodnika; podejmowane działania interwencyjne, nazwa, ilość i miejsce zastosowania preparatu; zalecenia wykonania dodatkowych czynności – odnotowywane są w dokumentacji (raporty z wszelkich wykonywanych działań, listy kontrolne, tabele, plany zakładu itp.),
• przeprowadzaniu zabiegów interwencyjnych: dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja.

Nasza Firma opracowuje Programy Profilaktyki i Zwalczania Szkodników i wdraża je według odpowiednich zasad, a następnie prowadzi okresowy monitoring występowania szkodników, zgodnie z wymogami wymienionych systemów zarządzania jakością. Prowadzenie monitoringu, dokumentacji i określanie działań korygujących według opracowanych procedur wymaga dużego doświadczenia zawodowego oraz stałego dostępu do najnowszych informacji z zakresu prawa żywnościowego Unii Europejskiej, biologii szkodników, nowości w zakresie preparatów chemicznych i biotechnologicznych oraz nowych technologii w profilaktyce i zwalczaniu szkodników.
Program Zwalczania Szkodników jest ważnym elementem w systemach zarządzania jakością HACCP, GMP i GHP, które gwarantują konsumentom wolną od zanieczyszczeń, a więc bezpieczną żywność.
Oferujemy utrzymanie obiektu w stanie wolnym od szkodników, zgodnie z normami i zasadami postępowania określonymi w Codex Alimentarius oraz systemach zarządzania jakością ISO, HACCP, GMP, GHP.

Monitoring i zwalczanie szkodników prowadzimy:
•    Zakładach produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej,
•    Zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
•    Fermach drobiu, trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych,
•    Magazynach zbożowych i młynach,
•    Szkołach, przedszkolach,
•    Placówkach służby zdrowia,
•    Zakładach gastronomicznych, żywienia zbiorowego
•    Sklepach, hurtowniach,
•    Ośrodkach sportowych i wczasowych,
•    Hotelach i pensjonatach,
•    Piekarniach i cukierniach.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u