Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

Dodaj |

O Nas

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów ułatwia i optymalizuje proces inwestycyjny — prezentuje, doradza, pomaga. Tutaj kupisz grunty pod swoją inwestycję. Jeśli chcesz zainwestować w gminie Kleszczów, wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu, ponieważ oszczędność czasu jest jedną z korzyści, jakie Ci oferujemy.

\”Dbamy o zrównoważony rozwój gminy. Przyciągamy inwestycje z udziałem najnowszych technologii. zarządzamy strefami przemysłowymi. Jedną z nich przeznaczyliśmy na budowę Regionalnego Centrum Przetwarzania odpadów. Najnowsze technologie przetworzą wszystkie odpady z całego regionu łódzkiego na cenne produkty rynkowe. Już dziś z odpadu powstającego w procesie odsiarczania spalin elektrowni firma Knauff produkuje znane w budownictwie płyty kartonowo-gipsowe.
-Prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Fundacja zajmuje się także popieraniem małej przedsiębiorczości. W tym celu utworzony w niej został Fundusz Popierania Przedsiębiorczości. To fundusz gwarancyjny, który umożliwia poręczanie w banku kredytów dla mniejszych przedsiębiorców, zainteresowanych podjęciem działalności na własny rachunek.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów prowadzi też promocję gminy. Ta działalność służy przekonywaniu inwestorów, że dogodne warunki techniczne stworzone w strefach przemysłowych gminy Kleszczów, a także system ulg i preferencji sprzyjają powodzeniu nowych przedsięwzięć gospodarczych.

Wraz z powstaniem nowych zakładów, stosujących nowoczesne technologie produkcji pojawiła się potrzeba poszerzenia działalności Fundacji o ofertę szkoleniową. Mieszkańcy gminy korzystają z możliwości nauki języków obcych, z kursów obsługi komputera. Fundacja stwarza również możliwość przyuczenia pracowników do nowych zawodów, pod potrzeby konkretnych firm.

 

Oferta

 1. Cenę gruntu w pełni uzbrojonego we wszystkie media – 5,00 zł/m²
 2. Zwolnienie z podatków należnych gminie – do 10 lat
 3. Niższe niż w innych gminach Polski ceny mediów, jak: energia elektryczna, woda, ścieki
 4. Dostęp do dobrego systemu dróg dojazdowych, blisko trasy A1 w połowie drogi między Warszawą a Katowicami
 5. Przy „jednym stole” w biurze Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów załatwisz wszystkie formalności związane z inwestycją
 6. Możliwość pomocy finansowej w szkoleniu nowo przyjętych pracowników
 7. Możliwość objęcia terenu inwestycyjnego przywilejami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Możliwość pomocy publicznej. Gmina, jak i województwo łódzkie zaliczane są do obszarów objętych najwyższym wskaźnikiem pomocy publicznej. Intensywność pomocy publicznej na naszym terenie wynosi 70%

W przypadku Państwa zainteresowania udzielamy dalszych wyjaśnień.
Wszelkie informacje o Gminie Kleszczów można również uzyskać pod adresem www.kleszczow.pl.

 

Zainwestowali u Nas M.IN.

KNAUF Bełchatów Sp. z o.o.

ul. Rogowiec, 97-427 Rogowiec

www.knauf.pl 

z/s w Biłgoraju , tel. 731 55 00 ,.731 56 00. W Biłgoraju powstał Zakład Płyt Gipsowo- Kartonowych, wykorzystujący w procesie technologicznym produkty odsiarczania Elektrowni „Bełchatów (gips) do wykańczania wnętrz na sucho, techniki tynkowania, programu izolacji cieplnej, chemikaliów budowlanych. – pan Rafał Kleczkowski

KWH PIPE (Poland) Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 33, 01-918 Warszawa

www.kwh.pl 

tel.:  (22) 864 52 25
Zakład Produkcyjny Kleszczów, ul. Przemysłowa 5, tel. 731 34 00 do 03.
Asortyment produktów obejmuje rury i systemy przewodów rurowych do wody, gazu i ścieków firma jest również udziałowcem spóóki joint-venture Finpol Rohr Ltd. produkującej pełen asortyment rur preizolowanych do ciepłownictwa – pan Piotr Jabłoński
(kraj pochodzenia- Finlandia)

KERSTEN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6, 97-410 Kleszczów

www.kersteneurope.com 

Zakład produkcyjny Kleszczów, ul. Przemysłowa 6.
Gięcie na zimno kształtowników ze stali. /Inwestor holenderski/ tel. 731 34 24 – pan Bartłomiej Baudler.

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.

Zlobnica, ul. Milenijna 3

www.caparol.com.pl 

Firma Caparol Polska wchodzi w skład Grupy Caparol – lidera wśród europejskich producentów farb i ekologicznych materiałów budowlanych. Produkty Caparol to paleta profesjonalnych materiałów wykończeniowych przeznaczonych do utrzymania i renowacji elewacji budynków oraz aranżacji wnętrz.

Maya Victory Sp. z o.o.

Bogumilow, ul. Nowa 2

www.maya.com.pl 

Maya Victory to wiodący w Polsce zakład zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Dokumenty

Dokumenty, jakie musi przedłożyć Inwestor celem zakupu terenu pod inwestycję

List intencyjny, który powinien zawierać następujące elementy:

 • Opis zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na etapy, (jeśli są one w planach inwestycji)
 • Uproszczony plan zagospodarowania terenu, z którego wynikać będzie wielkość terenu niezbędna pod inwestycję docelową
 • Zapotrzebowanie na media

Prąd MW (max moc zainstalowana w MW na kolejne etapy)

Gaz m³/h (jeśli są etapy, to ilości na każdy etap)

Woda m³/h (docelowo)

Ścieki m³/h

Wody powierzchniowe (od wielkości terenów utwardzonych i zadaszonych)

 • Wpływ inwestycji na środowisko
 • Wielkość docelowego zatrudnienia
 • Inne ważne dane dotyczące inwestycji
 • KRS
 • Umowa Spółki
 • Uchwała właścicieli o zakup gruntu (numery działek, wielkość powierzchni i za cenę)

Dane te będą wykorzystane do sporządzenia umowy pomiędzy Państwa firmą, Gminą Kleszczów i Fundacją Rozwoju Gminy jak i do wyboru terenu dla realizacji inwestycji

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u