“Gazomontaż” S.A.

Dodaj |
  • O Nas
  • Oferta
  • At-Home

Gazomontaż SA został powołany w 1952 roku Zarządzeniem nr 38 Ministra Górnictwa z dnia 12 grudnia 1951 roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Gazowni w Warszawie jako jedna z pierwszych firm inżynieryjnych w sektorze gazowniczym w Polsce. Pierwsze prace dotyczyły remontów i budowy pieców gazowniczych a następnie całych gazowni z ich wyposażeniem.

Gazomontaż jako jedyne specjalistyczne przedsiębiorstwo w kraju prowadziło roboty budowlano-montażowe i remontowe na terenie wszystkich istniejących 264 gazowni.

W stosunkowo krótkim czasie profil produkcji przedsiębiorstwa przekształcił się w wykonawstwo gazociągów przesyłowych i rozdzielczych na gaz naturalny, włączając się w rozwój systemu sieci gazowniczej w Polsce.

Gazomontaż stopniowo przechodził do kompleksowej realizacji zadań łącznie z budo- wą stacji redukcyjno-pomiarowych, próbami ciśnieniowymi, badaniami nieniszczącymi spawów, ochroną katodową, przekroczeniami przeszkód terenowych metodami przewiertowymi oraz robotami towarzyszącymi, tj. projektowaniem, obsługą formalno-prawną, melioracją i obsługą geodezyjną. Realizując zadania budowy gazociągów stalowych oraz z rur poliestrowych, przedsiębiorstwo ciągle unowocześniało techno- logie wprowadzając do produkcji rozwiązania niestosowane dotąd w kraju.

W 1982 roku w wyniku przekształceń gospodarczych powstało Przedsiębiorstwo Państwowe –Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, w skład którego razem z dwu dziestoma dwoma innymi zakładami branży wszedł Gazomontaż z zachowaniem autonomii gospodarczo-finansowej, dla którego budowa gazociągów stała się pod- stawowym przedmiotem działania.

W grudniu 1995 roku w ramach restrukturyzacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Zakład Gazomontaż został przejęty jako zorganizowana część mienia przedsiębiorstwa przez Spółkę Gazomontaż SA w kapitale której 45% akcji posiada PGNiG, 55% akcji należy do akcjonariuszy – pracowników Spółki. Spółka przejęła i kontynuuje działania i tradycje rzetelności, fachowości i wysokiej jakości robót i us- ług, nieustannie doskonaląc jakość zarządzania realizowanych zadań. Efektem tych działań było uzyskanie w 1998 roku certyfikatu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w zakresie kompleksowej realizacji rurociągów oraz budownictwa ogólnego pod klucz.

Od 1999 roku Spółka zaczęła istnieć na rynku instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

W 2000 roku rozpoczęła działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego w systemie deweloperskim.

W 2001 roku Gazomontaż uzyskał certyfikat systemu jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN 729-2 oraz świadectwo uznania w zakresie badań nieniszczących zgodnie z normą ISO 17025, a w 2003 roku certyfikat systemu zarządzania śro- dowiskowego ISO 14001 oraz certyfikat uprawniający do wykonywania usług dla NATO zgodnie z wymaganiami AQAP 2110.

Ponadto Spółka posiada stosowne uprawnienia do wykonywania swojej działalności oraz wiele nagród i wyróżnień.

Gazomontaż SA osiągnął wysoką pozycję na rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budownictwie inżynieryjnym, specjalistycznej kadrze, ciągłemu ulepszaniu organizacji pracy, czego dowodem są liczne referencje świadczące o zadowoleniu naszych Klientów.

Pozycja i uznanie Spółki Gazomontaż SA stanowią najlepszą gwarancję korzystnej współpracy, do której serdecznie zachęcamy.

 

Osiedle mieszkaniowe – At Home – znajduje się tylko 10 km od centrum Warszawy. Składa się z 5-ciu budynków z garażami. Na terenie osiedla znajduje się duży plac zabaw dla dzieci. Budynki charakteryzują się bardzo dobrym standardem wykonania, wykończone w stanie developerskim lub według życzeń Klienta.

Istnieje możliwość zakupu mieszkań, wynajmu z docelowym wykupem lub wynajmu czasowego.

Inwestycja jest na ukończeniu. Prowadzona na gruncie z nieobciążoną hipoteką co gwarantuje natychmiastowe przeniesienie własności na kupującego.

Inwestorem jest renomowana firma GAZOMONTAŻ SA.

Zapraszamy do odwiedzenia lokalu wzorcowego.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u