“Geo-Bud” Zakład Usług Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stępień

Dodaj |

FIRMA

Zakład Usług Geologicznych GEO-BUD powstał w styczniu 1991 roku. Utworzony został przez pracowników Wydziału Geologiczno-Inżynierskiego “Geoprojektu” w Łodzi bezpośrednio po likwidacji tego wydziału.

Nasi geolodzy posiadają ponad dwudziestoletni staż pracy w geologii inżynierskiej i geotechnice. Zarówno geolodzy dokumentujący jak i pracownicy terenowi dozoru geologicznego posiadają odpowiednie uprawnienia z zakresu dozoru i nadzoru nad badaniami geologiczno-inżynierskimi, a także praktykę w badaniach prowadzonych za granicą na podstawie norm obowiązujących w USA i krajach Europy Zachodniej (ASTM i BS).

 

OFERTA

Wykonujemy:

– projekty prac geologicznych w zakresie geologii inżynierskiej i hydrogeologii,

– badania gruntów (wiercenia małośrednicowe, wykopy, odkrywki fundamentowe) niezbędne do ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów dla obliczeń posadowień fundamentów,

– badania fundamentów istniejących budynków i sposób ich posadowienia,

– badania zagęszczeń nasypów budowlanych, podsypek fundamentowych,

– opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych, i opinii o warunkach gruntowo-wodnych,

– opracowania geotechniczne między innymi dla potrzeb przydomowych oczyszczalni ścieków i budownictwa jednorodzinnego,

– nadzór geotechniczny w trakcie realizacji obiektów,

– opracowania dokumentacji hydrogeologicznych,

– opracowania fizjograficzne,

– wszystkie opracowania również w języku angielskim,

– wstępne wyniki badań przesyłamy w wersji elektronicznej

Serdecznie zapraszamy

 
 


Copyright © 2019 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u