“Gwarex Polska” Sp. z o.o.

Dodaj |
  • O FIRMIE
  • REWITALIZACJA TERENU
  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Od 1970r., zanim jeszcze zamknięto ostanie kopalnie węgla kamiennego, wyprzedzając czas, “GWAREX POLSKA” Sp. z o.o., stała się pionierem wzbogacania węgla z hałd pogórniczych z myślą, wtedy zupełnie nieznaną, odzyskiwania surowców i produkcji węgla przemysłowego. W niezwykle wydajnych instalacjach płuczkowych w regionach Charleori, Centre i Borinage przerobiono wiele hałd. Dzięki zintegrowanym zespołom cyklonów cieczy ciężkiej i hydrocyklonów – co stanowi proces unikalny w skali światowej – odzyskano prawie całość węgla o uziarnieniu 100 mikronów (1/10mm).

Głównymi klientami były elektrownie oraz cementownie belgijskie i zagraniczne, którym spółka zabezpieczała stałe zaopatrzenie, co prawda częściowe, ale realne, którego walory dostrzeżono w czasach szoku naftowego w latach 1971/1974 i 1979/1980 i przy obecnych zdarzeniach.

Dla zwolenników energii różnorodnej, energia pochodząca z węgla odzyskanego w ten sposób stanowi wiarygodną alternatywę dla energii atomowej. Ponadto, w obliczu ewentualnych nowych niedostatków, można po nią sięgać ze znacznych rezerw zalegających na hałdach w kraju.

“GWAREX POLSKA” Sp. z o.o., poprzez swą działalność polegająca na odzyskiwaniu węgla z hałd, produkuje energię, wspomaga zatrudnienie, popiera małe i średnie przedsiębiorstwa, przyczynia się do zwiększenia dochodów społeczeństwa, dostrzegając potrzebę renowacji terenów pogórniczych i zmiany ich przeznaczenia. Większość hałd często ogromnych, nieestetycznych i niebezpiecznych stanowi niezaprzeczalne wyzwanie dla ludzi zajmujących się dzisiaj zagospodarowaniem terenu.

Możemy nadać setkom hektarów, nierzadko w obszarach zurbanizowanych, formę z czasów kiedy rzadko planowano przestrzenie dla zbiorowego użytku. Wśród nich swą pozycję zaznacza “GWAREX POLSKA” Sp z o.o., która, podczas realizacji prac, wybiera, ponownie zagospodarowuje i przekształca hałdy. W szczególności w Belgii, skąd pochodzi technologia, której spółka jest właścicielem, firma wybrała i ponownie zagospodarowała, zazieleniła oraz zalesiła około czterdzieści hałd.

Oczyszczono i uformowano, zmieniając przeznaczenia ponad 100 ha terenów pod zabudowę osiedli, stref rzemieślniczych, zielonych przestrzeni, ośrodków rekreacji, małych i średnich przedsiębiorstw… Pośrednim, namacalnym efektem energetycznego wzbogacania hałd jest rewitalizacja krajobrazu, który staje się bardziej atrakcyjny , a w przyszłości łatwiej będzie nadać mu nową formę.

Żadna działalność przemysłowa nie jest wolna od niedogodności. Nawet, jeśli są one przejściowe i nieznaczące, zadaniem podmiotu gospodarczego jest im zapobiec i – jeśli jest taka konieczność – znaleźć na nie sposób. Głównych celem jaki stawia sobie “GWAREX POLSKA” Sp. z o.o., jest poszanowanie środowiska mieszkańców w otoczeniu prowadzonej działalności.

Cel ten przyświeca już podczas oceny, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, zawartości materiałów palnych w danej hałdzie, jeszcze przed podjęciem decyzji o odzyskiwaniu z niej węgla. Dlatego też, od 1977r., stosuje się metodę opróbowania hałdy poprzez przeprowadzenie kampanii wierceń profilowanych. Wiercenia te odbywają się bez szkody dla zewnętrznego wyglądu, a otwory po wierceniach, o średnicy 8-11 cm, są natychmiast zasypywane. Następnie, po wyborze danej hałdy, zarówno globalne podejście, jak i metody pracy na wszystkich etapach realizacji projektu, mają na celu respektowanie środowiska. Czy to jeśli chodzi o lokalizację instalacji w stosunku do pobliskich osad mieszkalnych, czy o utrzymanie wałów lub leśnych koron, czy o budowę dróg dojazdowych na terenie właściwego zakładu do wożenia nadawy lub końcowego produktu, dokłada się wszelkich starań, aby wzbogacenie węgla odbywało się bez szkody dla sąsiedztwa. Zasad ta obowiązuje przez cały czas istnienia zakładu (zraszanie dróg, zamiatanie dróg publicznych, itp.)

Od początku swego istnienia spółka ma w zwyczaju działać zgodnie ze starą maksymą “lepiej zapobiegać niż leczyć”. Istotnie, biorąc pod uwagę uzasadnione postulaty mieszkańców z sąsiedztwa wszystkie prezentowane projekty są dogłębnie analizowanie i w razie konieczności modyfikowane.

 

Od 1970r., zanim jeszcze zamknięto ostanie kopalnie węgla kamiennego, wyprzedzając czas, “GWAREX POLSKA” Sp. z o.o., stała się pionierem wzbogacania węgla z hałd pogórniczych z myślą, wtedy zupełnie nieznaną, odzyskiwania surowców i produkcji węgla przemysłowego. W niezwykle wydajnych instalacjach płuczkowych w regionach Charleori, Centre i Borinage przerobiono wiele hałd. Dzięki zintegrowanym zespołom cyklonów cieczy ciężkiej i hydrocyklonów – co stanowi proces unikalny w skali światowej – odzyskano prawie całość węgla o uziarnieniu 100 mikronów (1/10mm).

 

Głównymi klientami były elektrownie oraz cementownie belgijskie i zagraniczne, którym spółka zabezpieczała stałe zaopatrzenie, co prawda częściowe, ale realne, którego walory dostrzeżono w czasach szoku naftowego w latach 1971/1974 i 1979/1980 i przy obecnych zdarzeniach.

Dla zwolenników energii różnorodnej, energia pochodząca z węgla odzyskanego w ten sposób stanowi wiarygodną alternatywę dla energii atomowej. Ponadto, w obliczu ewentualnych nowych niedostatków, można po nią sięgać ze znacznych rezerw zalegających na hałdach w kraju.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u