“Hagmed” Zakład Tworzyw Sztucznych Zając i Tomaszewski Sp. jawna

Dodaj |

Firma

Firma ZTS „HAGMED” powstała w 1990 roku i została założona jako spółka cywilna. Po przekształceniu w 2004 roku

zmieniony został jej status na spółkę jawną (data rejestracji w KRS: 06.01.2004). Głównym przedmiotem działalności firmy od samego jej początku była i dalej pozostaje produkcja jednorazowego sprzętu medycznego o znacznym zaawansowaniu technologicznym. Właścicielami firmy są 2 osoby, Kazimierz Tomaszewski i Roman Zając z udziałami po 50%. Firma zatrudnia 31 osób z średnią wieku zatrudnionego poniżej 40 lat. Od momentu powstania, działalność Spółki nigdy nie była zawieszona, a jej sytuacja na rynku jest ustabilizowana.

Spółka konsekwentnie realizuje obrane cele strategiczne, ukierunkowane na zaspokojenie wszystkich bieżących potrzeb

rynkowych i dąży do zapewnienia pełnej satysfakcji klientów, w oparciu o inwestycje i inne działania rozwojowe, Przykładem takich działań może być realizowany obecnie w firmie projekt dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność przedsiębiorczość działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (Konkurs nr RPLD.03.02.00-01/08.) Projekt zakłada wdrożenie unikatowej w skali kraju technologii produkcji specjalistycznych elektrod do badań serca.

Oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo trzy grupy tematyczne:

Produkty – oferujemy nasz pełny katalog wyrobów, kierowany do zainteresowanych placówek służby zdrowie oraz naszych firm dystrybucyjnych.

Usługi – oferujemy usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą ytłaczania i wtrysku. Oferta kierowana jest dla firm poszukujących sprawdzonych poddostawców dla różnych dziedzin gospodarki.

OEM – oferta w współpracy w szerokim zakresie, kierowana do potencjalnych partnerów zainteresowanych realizacją wspólnej produkcji


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u