Hochtief Polska Sp. z o.o.

Dodaj |

Firma

HOCHTIEF Polska wchodzi w skład jednego z wiodących międzynarodowych dostawców kompleksowych usług budowlanych – HOCHTIEF.

Firma specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych dla inwestorów publicznych i prywatnych. Oferta firmy obejmuje realizację głównie obiektów biurowych, mieszkaniowych, przemysłowych, handlowo-rozrywkowych, jak również dróg, mostów, tuneli, stadionów oraz portów morskich i lotniczych oraz projektów w sektorze energetycznym realizowanych w technologiach węglowych, gazowych, gazowo-parowych, utylizacji odpadów, wiatrowych i nuklearnych. HOCHTIEF Polska oferuje zarówno realizację projektów w systemie generalnego wykonawstwa, jak również organizację procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji obiektów mieszkaniowych (określaną jako formart). Firma zatrudnia obecnie ponad 800 osób i prowadzi działalność na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały i przedstawicielstwa w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu,Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.

 

 

Oferta

HOCHTIEF Polska specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych dla inwestorów publicznych i prywatnych. Oferta firmy obejmuje realizację głównie obiektów biurowych, mieszkaniowych, przemysłowych, handlowo-rozrywkowych, jak również dróg, mostów, tuneli, stadionów oraz portów morskich i lotniczych oraz projektów w sektorze energetycznym realizowanych w technologiach węglowych, gazowych,

gazowo-parowych, utylizacji odpadów, wiatrowych i nuklearnych. HOCHTIEF Polska oferuje zarówno realizację projektów w systemie generalnego wykonawstwa, jak również organizację procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji obiektów mieszkaniowych (określaną jako FormArt).

 

Nasze Oddziały

HOCHTIEF Polska S.A.

ul. Elbląska 14

01-737 Warszawa

tel. +48 22 560 08 00

fax.: +48 22 633 97 86

info@hochtief.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 0000345087

NIP 526-14-42-389, PL 5261442389

Kapitał zakładowy: 29.909.144 zł

Oddziały i przedstawicielstwa HOCHTIEF Polska

HOCHTIEF Polska

Oddział w Warszawie

 ul. Młynarska 8/12

01-194 Warszawa

tel. +48 22 43 35 600

tel. +48 22 43 35 700

fax +48 22 43 35 799

HOCHTIEF Polska

Oddział Infrastruktura

ul. Elbląska 14

01-737 Warszawa

tel. +48 22 560 08 81

fax +48 22 560 08 70

HOCHTIEF Polska

Oddział w Poznaniu

al. Niepodległości 6

60-967 Poznań

tel. +48 61 859 22 00

fax +48 61 852 09 67

HOCHTIEF Polska

Oddział w Krakowie

ul. Lubicz 27

31-503 Kraków

tel. +48 12 628 91 00

fax +48 12 628 92 00

HOCHTIEF Polska

Oddział w Poznaniu

Przedstawicielstwo we Wrocławiu

ul. Komandorska 6

50-022 Wrocław

tel. +48 71 758 61 00

fax +48 71 758 61 01

HOCHTIEF Polska

Oddział w Krakowie

Przedstawicielstwo w Katowicach

al. Wojciecha Korfantego 79

40-166 Katowice

al. Wojciecha Korfantego 79

40-166 Katowice

tel. +48 32) 259 28 23

fax +48 32 259 28 24

HOCHTIEF Polska

Oddział w Warszawie

Przedstawicielstwo w Gdańsku

 ul. Chmielna 101/102

80-748 Gdańsk

tel. +48 58 322 31 88

fax +48 58 301 97 56

HOCHTIEF Polska

Oddział w Krakowie

Biuro w Rzeszowie

ul. F. Chopina 35A

35-055 Rzeszów

tel. +48 17 717 62 60

 
 

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u