Inkubator Technologiczny w Lublinie

Dodaj |

O firmie

Inkubator Technologiczny w Lublinie powstał w ramach projektu „ Lubelski Park Naukowo – Technologiczny w Lublinie” w ramach Działania I. 3 Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jego zadaniem jest zapewnienie firmom, zakładanym przez początkujących przedsiębiorców, pomocy w uruchomieniu i prowadzeniu działalności.

Misją Inkubatora Technologicznego jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki aglomeracji lubelskiej poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, działających w branżach o dużym potencjale wzrostu i szerokich perspektywach na przyszłość.

Misją Inkubatora technologicznego jest również ułatwienie prowadzenia biznesu studentom, absolwentom i pracownikom lubelskich uczelni, którzy dostrzegają możliwość spełnienia zawodowego przez prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

Oferta

Zadaniem Inkubatora Technologicznego w Lublinie jest zapewnienie firmom, zakładanym przez początkujących przedsiębiorców, pomocy w uruchomieniu i prowadzeniu działalności. Pomoc ta obejmuje m. in. :
– wynajem na preferencyjnych warunkach powierzchni biurowej wraz z odpowiednią infrastrukturą
– dostęp do specjalistycznie wyposażonych pomieszczeń
– dostęp do bezpłatnej pomocy doradczej z zakresu prawa, marketingu, finansów, opieki mentorskiej
– możliwość założenia wirtualnego biura, czyli rejestracji firmy pod naszym adresem, na terenie Inkubatora Technologicznego
– wynajem sal szkoleniowych
– szkolenia

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u