Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. Z o.o.

Dodaj |
  • O FIRMIE
  • RYS HISTORYCZNY
  • OFERTA

Zakres prac realizowanych przez Instytut:

– projektowanie systemów i urządzeń dla obiektów energetycznych i przemysłowych

– kompletacja dostaw

– uruchomienie systemów i urządzeń na obiektach

– szkolenie i usługi serwisowe

– projekty “pod klucz”.

Instytut jest producentem i dostawcą specjalistycznych narzędzi programowych, systemów i urządzeń automatyki, m.in.:

– systemu automatyki MASTER

– elektrohydraulicznego regulatora turbiny UNIMAT

– systemu monitoringu maszyn wirujących UNIKONT

– systemów automatyki ARCM bloków energetycznych

– systemów automatyki procesów przemysłowych

– systemu dyspozytorskiego do wspomagania pracy dyspozytorów

– systemów redukcji emisji kotłów energetycznych

oraz

– specjalistycznych urządzeń automatyki, m.in.: modułów, czujników, mierników, przetworników, zasilaczy separowanych.

Laboratorium badawcze Instytutu oferuje wykonanie badań środowiskowych urządzeń i systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie oddziaływań klimatycznych, mechanicznych i elektromechanicznych (EMC).

 

 

W 1949 roku profesor Jan Kożuchowski zorganizował zespół złożony z inżynierów i studentów dyplomantów, który zaangażował się czynnie w odbudowę zniszczonej energetyki krajowej, ale przede wszystkim dolnośląskiej. Ta inicjatywa profesora uważana jest za początek działalności Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych.

W roku 1951 na Politechnice Wrocławskiej, utworzony został Zakład Elektroenergetyki.

Na przełomie lat 1953/54 Zakład otrzymał eksploatowany do dzisiaj budynek przy ul. Wystawowej 1.

W roku 1962 Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej przemianowany został na Instytut Automatyki Systemów Energetycznych.

Na przełomie lat 1971/1972 nastąpiła reorganizacja Instytutu. Nowy statut stanowił, że głównym zadaniem IASE jest zapewnienie kompleksowego rozwoju i postępu w zakresie szeroko rozumianej automatyzacji energetyki. Rozwój ten dotyczyć miał zarówno procesów technologicznych jak i dziedziny zarządzania.

W 1973 roku powstaje w Instytucie Ośrodek Badań Automatyki Systemowej (OBAS). Jego wyposażenie stanowiły komputery ODRA 1305 i ODRA 1325 oraz urządzenia peryferyjne i telemechaniki.

W 1975 roku Instytut Automatyki Systemów Energetycznych wraz ze swoim Zakładem Doświadczalnym oraz nowo powołanym Zakładem Produkcyjnym Automatyki Energetycznej (ZPUA), zostały podporządkowane Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej (CNPAE). Od roku 1988 wszystkie jednostki podporządkowane Centrum rozpoczęły działalność samodzielnie.

Od stycznia 1992 roku podjęto działania zmierzające do przystosowania Instytutu do nowych warunków gospodarki rynkowej.

Dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu. Podjęto decyzję o rozwoju kompleksowego systemu automatyki bloków energetycznych – MASTER, obejmującego tak część hardware’ową jak i software’ową. Kontynuowano także prace badawczo wdrożeniowe nad systemem ARCM w KSE. Zintensyfikowano i ukierunkowano działalność naukową. Poszerzono zakres działań Instytutu o zagadnienia organizacji rynku energii oraz mechanizmów rynkowych.

W 1999 odbył się jubileusz 50-lecia IASE, Jednym z ważnych punktów obchodów była międzynarodowa konferencja nt. „Problemy obrony i odbudowy systemu energetycznego w warunkach rynków energii elektrycznej”.

W 1997 roku Instytut jako pierwsza jednostka badawczo-rozwojowa w kraju, wprowadził System Zapewnienia Jakości ISO 9001 w pełnym zakresie działalności.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u