Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy

Dodaj |

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (od 16.03.2010r. Państwowy Instytut Badawczy) został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych w tym zakresie.

Zboża Zboża
Kukurydza Kukurydza
Rzepak Rzepak
Trawy i motylkowate drobnonasienne Trawy i motylkowate drobnonasienne
Odmiany IHAR Odmiany IHAR
Ziemniak Ziemniak
Biblioteka i Wydawnictwa IHAR Biblioteka i Wydawnictwa IHAR
Biuletyn IHAR Biuletyn IHAR
Rośliny Oleiste Rośliny Oleiste
Plant Breeding and Seed Science Plant Breeding and Seed Science

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

Przedmiotem działalności Instytutu są:

Badania w zakresie:

  • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
  • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
  • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
  • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
  • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania, nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych,

Nasiennictwo i nasionoznawstwo roślin uprawnych.

Monitorowanie i opiniowanie zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).

Monitorowanie dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych – głównie patogenów ziemniaka.

Gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.

Ulepszanie roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).

Instytut ma swoją siedzibę w Radzikowie, woj. mazowieckie.
Instytut podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Spółki Hodowli Roślin:


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u