Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

Dodaj |

O nas

Instytut założono w r. 1956 (pierwszą formę organizacyjną w r. 1953) do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych. W r. 1998 w Instytucie zatrudniano 130 pracowników, w tym 77 pracowników naukowych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. W swojej strukturze Instytut posiada cztery ośrodki dzielące sie na 15 zakładów naukowych. Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych; ich projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne; konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury. Instytut prowadzi również własną oficynę wydawniczą pn. Wydawnictwo IMP PAN. Przy Instytucie prowadzą swoją działalność również instytucje zewnętrzne, takie jak Fundacja Naukowo-Techniczna, czy Sekcja Termodynamiki przy Komitecie Termodynamiki i Spalania PAN oraz Podsekcja Przepływów Wielofazowych Komitetu Mechaniki PAN.

 

Oferta

* Produkcja i użytkowanie maszyn cieplnych i urządzeń energetycznych.

* Produkcja i użytkowanie maszyn i urządzeń hydraulicznych.

* Przemysł okrętowy.

* Gospodarka cieplna i komunalna.

* Zagadnienia ogólnotechniczne i technobiologiczne.

* Ochrona środowiska.

* Wykonawstwo aparatury badawczej i pomiarowej.

* Konsultacje.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u