Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk

Dodaj |

O firmie

Nazywam się Grzegorz Szymczk i jestem adwokatem wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Zajmuję się sprawami karnymi i sprawami o wykroczenia (występuję w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego). Prowadzę także sprawy rodzinne, cywilne i administracyjne oraz z zakresu prawa pracy, handlowego i gospodarczego. Moim celem jest świadczenie pomocy prawnej zarówno dla klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych. W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę również stałą obsługę dla klientów biznesowych, a także prowadzę konsultacje on-line i e-porady

 

Oferta

Kancelaria Adwokacka Adwokata Grzegorza Szymczyka specjalizuje się w zakresie:

Obsługi podmiotów indywidualnych w sprawach
– prawa cywilnego
-o zapłatę
-o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
-o zasiedzenie
-o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
-o zniesienie współwłasności
-o zapłatę czynszu
-o eksmisję
-o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
-o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości
-o odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych
-o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przestępstwem
-o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej
-o odszkodowanie związane z wypadkami drogowymi
-o sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń
-o inne sprawy odszkodowawcze
– prawa rodzinnego
-o rozwód za porozumieniem stron,
-o rozwód z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków,
-o separacje,
-o alimenty,
-o podział majątku i inne sprawy majątkowe.
– prawa spadkowego
-o stwierdzenie nabycia spadku
-o zabezpieczenie spadku
-sprawy o dział spadku i inne sprawy spadkowe
– prawa karnego
-obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
-obrona w sprawach o wykroczenia
-o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary
-o warunkowe przedterminowe zwolnienie
-o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie
– egzekucji
-windykacja należności pieniężnych
-skargi na czynności komornika
-wnioski o wyłączenie spod egzekucji
-powództwa przeciwegzekucyjne

Obsługi Firm w zakresie:
– opiniowania i sporządzania umów, regulaminów, statutów, uchwał itd…
– udzielania porad prawnych i konsultacji prawnych
– sporządzania opinii prawnych
– zakładania i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestrowania zmian w KRS, rozwiązywanie i likwidacja spółek;
– prowadzenia spraw sądowych i pozasądowych
– redagowania pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji
– przygotowania dokumentów przetargowych,
– prowadzenia egzekucji wierzytelności i reprezentowania Klienta w kontaktach z dłużnikami,
– prowadzenie sprawa pracowniczych

 
 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u