Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Henke

Dodaj |

O firmie

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w pełnym zakresie, w szczególności polegające na doradztwie prawnym, reprezentowaniu klientów w sporach indywidualnych, przed organami państwowymi, samorządowymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości.

Kancelaria zajmuje się sprawami, które dotyczą zarówno osób fizycznych, jak również osób prawnych oraz podmiotów prawa nie mających osobowości prawnej.

Kancelaria świadczy najwyższy poziom prowadzenia spraw oparty na wiedzy, etyce zawodu adwokata oraz na zaufaniu pomiędzy klientem a adwokatem.

 

Oferta

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na udzielaniu porad prawnych, występowaniu przed sądami lub innymi organami, sporządzaniu pism ( pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, innych środków zaskarżenia i pozostałych pism procesowych ) w zakresie:
prawa cywilnego, w tym:

prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
prawo rzeczowe (nieruchomości – grunt, działka, budynek, lokal), w tym postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym;
odszkodowania za szkody wyrządzone przez władzę państwową;
odszkodowania, w tym z tytułu wypadków drogowych;
sporów cywilnoprawnych ( wszelkiego rodzaju umowy cywilne), w tym także podejmowanie czynności mających na celu przedsądowe ugodowe rozwiązywanie sporów,
wyjawienia majątku,
prawa rodzinnego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku dorobkowego, rozliczenie nakładów, alimenty, a nadto sprawy o ubezwłasnowolnienie);
prawa administracyjnego,
prawa pracy,
prawa autorskiego,
prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz prawa wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu – obrona osób oskarżonych, podejrzanych, reprezentacja osób pokrzywdzonych,
naruszenia dyscypliny wojskowej oraz ponoszenia przez żołnierzy odpowiedzialności dyscyplinarnej,
postępowania egzekucyjnego ( komornicza egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych).

Podmiotom gospodarczym kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane z prowadzoną działalnością, jest to zarówno obsługa prawna firm, jak i zlecenia indywidualne w zakresie:

prawa spółek i prawa gospodarczego,
prawa zamówień publicznych,
prawa upadłościowego i naprawczego,
prawa cywilnego.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u