Kancelaria Doradztwa Podatkowego Nat-Mar Maria Twardowska

Dodaj |

O Firmie

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Nat-Mar istnieje od 1992 roku świadcząc usługi w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego w obszarze podatków dochodowych, podatku VAT, płac i kadr.

Priorytetem Kancelarii jest zapewnienie Klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przejęcie obowiązków i reprezentowanie ich przed organami podatkowymi, jednostkami ZUS i Urzędem Marszałkowskim, zapewniając sprawne i profesjonalne wsparcie oraz pomoc niemal w każdej sytuacji.

Kancelaria w swojej pracy wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, w tym, teleinformatyczne, dając możliwość płynnego przekazu dokumentacji z takimi instytucjami jak ZUS i US.

Właściciel Kancelarii, Maria Twardowska, posiada wpis na listę doradców podatkowych o numerze 04503.

Doradztwo podatkowe

W ramach usługi doradztwa podatkowego Kancelaria oferuje szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:

konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,

interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,

sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych

– doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,

– doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn,

– doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) ,

reprezentowanie Klienta w sporach przed organami podatkowymi,

doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi,

wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,

doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm.

Usługi księgowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej. Do głównych obowiązków Klienta jest terminowe dostarczenie Kancelarii dokumentów księgowych oraz uregulowanie zobowiązań podatkowych w terminie. Natomiast pozostałymi czynnościami zajmuje się kancelaria i są to m. in.:

prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,

prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,

pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,

pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,

pomoc prawna przy zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej,

PFRON,

zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Kadry i płace

Kancelaria świadczy również kompleksowe usługi z zakresu polityki pracowniczej. W ramach tej usługi zaliczamy:

sporządzanie list płac,

sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowniczych,

przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,

prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,

przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS,

elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS,

rozliczanie umów zleceń i o dzieło,

badanie prawidłowości rozliczeń w ZUS,

pozostałe czynności wynikające z przepisów prawa pracy.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u