Kancelaria Majątkowa Mirosław Jaśkiewicz

Dodaj |

O nas

Mając na uwadze dobro naszego Klienta stworzyliśmy zespół ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, kompetentnych i uczciwych, potrafiących zapewnić bezpieczeństwo oraz pewność dokonanych transakcji. Zespół tworzą osoby posiadające uprawnienia-licencje zawodowe nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Dysponujemy zawsze aktualnymi ofertami mieszkań i nieruchomości. Jako licencjonowani pośrednicy jesteśmy członkami Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Mirosław Jaśkiewicz – rzeczoznawca majątkowy uprawnienia Nr. 3521

Andrzej Jaworski – pośrednik licencja Nr. 1425

Czesław Janowski – pośrednik licencja Nr. 1816

Katarzyna Brożek – pośrednik licencja Nr. 7207

Kancelaria Majątkowa zapewnia kompleksowa obsługę klientów w zakresie:

– wyceny szacowania nieruchomości, maszyn i urządzeń

– pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

– zarządzania nieruchomościami (budynki, kamienice itp.)

– kosztorysy budowlane dla celów kredytów

– inwentaryzacje budowlane

– doradztwo w w/w dziedzinach

 

Wycena

Usługi w zakresie wyceny składników majątkowych

Przeznaczenie wycen:

– Wyceny majątkowe obejmujące nieruchomości, maszyny, sprzęt i linie technologiczne (tzn. majątek wnioskodawców stanowiący zabezpieczenie kredytu bankowego).

– Określenie udziału środków trwałych w majątku firmy

– Określenie wartości składników majątku dla potrzeb przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości, likwidacji przedsiębiorstw

– Zabezpieczenie majątkowe kredytu bankowego, gwarancji banku, leasingu lub pożyczki

– Ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych

– Określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji

– Ustalenie punktu odniesienia w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności, umowy najmu, użyczenia, itd.

– Oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej

– Ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego

– Ustalenie podstawy dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji

– Określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, remontu, zakupu, sprzedaży)

– Określenie wysokości czynszu za najem środków technicznych

– Wycena wartości środków technicznych w zastosowaniu do opracowania analiz ekonomicznych i finansowych.

Rodzaje wycenianych wartości:

– Wartość rynkowa

– Wartość godziwa

– Wartość po zainstalowaniu środków technicznych

– Wartość przy kontynuacji działania środków technicznych

– Wartość przy przeniesieniu środków technicznych

– Wartość likwidacyjna przy sprzedaży na zlecenie

– Wartość przy sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej (przedsiębiorstwa)

– Wartość przy sprzedaży wymuszonej (szybka sprzedaż) Wartość pozostałości

– Wartość złomu

– Koszt odtworzenia środka technicznego

– Koszt zastąpienia środka technicznego

– Koszt naprawy

– Określenie utraty wartości środka technicznego.

Wycenę wartości środków technicznych wykonuje dyplomowany rzeczoznawca BOMIS.

Uprawnienia BOMIS NR 17032007/0467/RZB

Biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości, maszyn, urządzeń trwale związanych z nieruchomością, maszyn, urządzeń i środków technicznych, mienia ruchomego i ruchomości domowych Ubezpieczenie O.C. rzeczoznawcy z tytułu wykonywania czynności w zakresie wycen i ekspertyz.

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u