“Kancelaria Optimas”

Dodaj |
Warning: Illegal string offset 'id' in /home/culturov/domains/katalogprzedsiebiorstw.pl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-tabs-slides/wp-tabs-slides.php on line 510
  • O Kancelarii
  • Usługi prawnicze
  • Własność intelektualna
  • Wyceny

Optimas jest kancelarią prawną o podwójnym profilu. Świadczymy specjalistyczną pomoc w sprawach własności intelektualnej i przemysłowej. Te usługi w kancelarii realizują krajowi i europejscy rzecznicy patentowi. Równolegle oferujemy klasyczne usługi adwokacko-radcowskie, obejmujące szeroki zakres dziedzin prawa.

Optimas prowadzi kompleksową obsługę podmiotów krajowych i zagranicznych od 2000 roku. Jako priorytet traktujemy zachowanie najwyższych standardów merytorycznych i etycznych.

Kancelaria współpracuje z ekspertami wielu specjalizacji, w tym z technikami, uznanymi autorytetami w poszczególnych dziedzinach prawa, projektantami, biegłymi rewidentami oraz tłumaczami.

Poprzez sieć stowarzyszonych kancelarii w wielu krajach na całym świecie, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów dotyczące nie tylko Polski ale także rynków zagranicznych.

W 2009 r. biuro Kancelarii zostało przeniesione z ul. Lenartowicza w Krakowie do podkrakowskiego Zabierzowa. Obecnie nasza siedziba mieści się tuż przy północnym węźle autostrady A4 vis a vis kompleksu biurowego Kraków Business Park. Bezpośrednie sąsiedztwo Portu Lotniczego Kraków-Balice, węzła obwodnicy miasta oraz prywatnej stacji kolejowej Business Parku, zapewnia komunikacyjny komfort. Posiadamy również własny parking.

Kancelaria Optimas oferuje szerokie spektrum usług prawniczych. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym zagadnień dotyczących nieruchomości; z zakresu prawa karnego, postępowań sądowych, prawa międzynarodowego oraz rodzinnego. Nasi prawnicy posiadają również bogate doświadczenie w dziedzinie ochrony konkurencji i konsumentów, prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych w Internecie, a także prawa europejskiego. Zastępujemy naszych Klientów przed krajowymi sądami i organami administracji, w tym przed Sądem ds. Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, ale również przed organami międzynarodowymi i sądami europejskimi w tym Trybunałem Sprawiedliwości.

Nasi prawnicy mają także doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych.

Ochrona własności przemysłowej jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, która zalicza się do priorytetów gospodarczych Polski i Unii Europejskiej. Nasza Kancelaria od wielu lat specjalizuje się w uzyskiwaniu formalnej ochrony praw na dobrach niematerialnych. W zakres tych praw wchodzą:

– Wynalazki

– Znaki towarowe

– Wzory użytkowe

– Wzory przemysłowe

– Oznaczenia geograficzne

– Topografie układów scalonych

Dla powyższych kategorii udzielane są patenty, prawa ochronne i prawa z rejestracji.

Na poziomie ponadnarodowym możliwa jest ochrona regionalna (np. europejska), a także światowa. Reprezentujemy naszych Klientów także we wszelkiego rodzaju postępowaniach, przed następującymi organami międzynarodowymi:

– Biuro Międzynarodowe (WIPO) w Genewie;

– Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante;

– Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Monachium;

Poprzez sieć stowarzyszonych kancelarii zapewniamy także obsługę naszych Klientów przed organami krajowymi większości krajów świata.

Prowadzimy również audyty własności intelektualnej a także sprawy dotyczące domen internetowych z uwzględnieniem prowadzenia postępowań przed:

– Sądem Polubownym ds. domen internetowych oraz

– Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu nieuczciwego wykorzystywania renomy przedsiębiorstwa, niedozwolonego naśladownictwa produktów, używania wprowadzających w błąd oznaczeń towarów i produktów oraz innych czynów nieuczciwej konkurencji.

Istotny i wciąż nabierający znaczenia składnik majątku przedsiębiorstw to prawa na dobrach niematerialnych. Wyceny tego rodzaju aktywów przedsiębiorcy dokonują w celach aktualizacyjnych, oszacowania wartości aportów, wyceny przedsiębiorstw, ustalenia wartości przedmiotu zawieranych umów albo ustalenia wysokości roszczeń dochodzonych na drodze sądowej.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w tego rodzaju usługach. Dokonywaliśmy wielu wycen dla spółek giełdowych i mniejszych podmiotów. Nasze operaty nigdy nie zostały zakwestionowane, choć były przedmiotem szczegółowych analiz organów skarbowych, nadzoru giełdowego czy analiz prawnych i ekonomicznych dokonywanych w toku due diligence. Korzystamy z równoległych metod wyceny, w całości zgodnych z MSR i MSSF.

Na życzenie Klienta możliwe są również nietypowe wyceny, np. wyceny know-how, wyceny licencji, kontraktów i inne.

 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u