Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i Marka Stańko

Dodaj |

O NAS

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Bogate doświadczenie zawodowe zespołu kancelarii gwarantuje naszym Klientom kompleksowe usługi doradztwa prawnego o najwyższych standardach.

 

MISJA

Naszą misją jest wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia prawniczego w zaspokajaniu potrzeb prawnych Klientów. Działamy z poszanowaniem zasad moralnych i etycznych, dbając o podnoszenie kultury i świadomości prawnej.

Opieka prawna kancelarii GMS pozwala naszym Klientom swobodnie realizować Ich cele.

 

NASZ ZESPÓŁ

Gabriela Morawska-Stanecka

Adwokat.

Izba Adwokacka w Katowicach.

W 1991 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1993 r. złożyła egzamin sędziowski oraz egzamin radcowski, oba z wynikiem bardzo dobrym.

Stypendystka amerykańskiej Agency for International Development. W latach 1994-1998 prowadziła praktykę prawniczą jako radca prawny we własnej kancelarii.

Obsługiwała podmioty górnicze oraz spółki Skarbu Państwa, biorąc czynny udział w procesie restrukturyzacji górnictwa. Od 1998 do 2007 roku wykonywała zawód notariusza, prowadząc kancelarię notarialną, najpierw jednoosobowo, a następnie w formie spółki cywilnej. W tym czasie uczestniczyła w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży górniczej, jak również sporządzała szereg skomplikowanych umów, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i gospodarczego. Gabriela Morawska – Stanecka specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, a w szczególności szeroko pojętej problematyce nieruchomości oraz w sprawach odszkodowawczych, a także w prawie spadkowym i rodzinnym oraz prawie pracy. Ponadto legitymuje się szeroką wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, ugruntowaną w czasie 17-letniej praktyki prawniczej, a w szczególności szeroko pojętego górnictwa węgla kamiennego jak również prawa geologicznego i górniczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przekształceń, restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz innych zagadnień, związanych z prawem korporacyjnym. Była członkiem Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. czwartej kadencji.

Specjalizuje się również w sprawach odszkodowawczychy, w tym w szczególności w zakresie szkód na osobie.

Zajmuje się obsługa prawną klientów zagranicznych, posługuje się językami: angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.

 

Marek Stańko

Adwokat.

Izba Adwokacka w Katowicach.

W 1988 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracę magisterską z wyróżnieniem. W latach 1988-1990 odbył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Napisana w roku 2000 rozprawa doktorska dotycząca ochrony prawa własności w procesie kształtowania obszarów budowlanych przez gminę, zapewniła mu wyróżnienie. Asystent w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od roku 2000 – adiunkt. Sędzia w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chorzowie (od 1992), sędzia w Wydziale Cywilnym katowickiego Sądu Okręgowego (1999-2006). Przez wiele lat współpracował jako ekspert w komisjach sejmowych, między innymi w pierwszej komisji samorządu terytorialnego, kierowanej przez Profesora Waleriana Pańko. Jest również autorem wielu ekspertyz prawnych, dotyczących samorządu terytorialnego, planowania przestrzennego, prawa rolnego i prawa nieruchomości. Od 2006 r. prowadził indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Partner w spółce. Będąc członkiem Stowarzyszenia Polskich Prawników Agrarystów specjalizuje się w prawie rolnym. Jest także znawcą prawa żywnościowego, gospodarki nieruchomościami oraz mieniem komunalnym. Marek Stańko jest współautorem książek z zakresu prawa rolnego i gospodarki nieruchomościami. Swoje prace publikuje w czasopismach naukowych, krajowych oraz zagranicznych. Do szczególnych obszarów jego zainteresowań należą zagadnienia związane z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Włada biegle językiem angielskim.

 

Elwira Kucharska

Adwokat.

Izba Adwokacka w Katowicach.

W 1987 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1988-1990 odbyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.W 1988 r. złożyła egzamin sędziowski. W latach 1989- 2000 pracowała jako sędzia w sądach rejonowych: w Zabrzu, a nastepnie w Rudzie Śląskiej. Od 2000 do 2011 roku wykonywała zawód notariusza, prowadząc kancelarię notarialną. W tym czasie uczestniczyła w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak również sporządzała szereg skomplikowanych umów, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i gospodarczego. Elwira Kucharska specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, a w szczególności szeroko pojętej problematyce nieruchomości, a także w prawie spadkowym i rodzinnym.

Włada językiem angielskim.

 

Ewelina Basta

Prawnik, aplikant radcowski, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i windykacji należności. Zajmuje się również pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów. Jest absolwentką studiów podyplomowych mediacji, negocjacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Włada biegle językiem angielskim.

 

Anna Świętek-Bucki

Prawnik, aplikant radcowski, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem nieruchomości i prawem mieszkaniowym oraz w prawie europejskim.

Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się również językiem włoskim.

 

Marcin Bucki

Prawnik,aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, nieruchomościach, prawie medycznym oraz prawie administracyjnym.

 

Jakub Kołodziejczyk

Prawnik, aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i podatkowym.

Włada językiem angielskim.

 

Mirosława Szczęsny

Asystentka, absolwentka Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Małgorzata Chojnacka

Asystentka, absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Filii w Bielsku- Białej. Włada językiem angielskim.

 
 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u