Kancelaria Radcy Prawnego. Róg Karol mgr

Dodaj |
  • O KANCELARII
  • NASZE USŁUGI
  • WYNAGRODZENIE

Kancelaria Radcy Prawnego Karol Róg jest kancelarią, która została utworzona w 1999 roku.  Mimo, że Kancelaria znajduje się w Gdańsku, swoim zasięgiem działania obejmuje teren Polski.

Radca Prawny prowadzący Kancelarię, pracownicy i osoby współpracujące posiadają duże doświadczenie oraz wiedzę zdobytą w ciągu wielu lat świadczenia usług prawnych. W Kancelarii zatrudnieni są radcy prawni, aplikanci i prawnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa.

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Karol Róg adresowana jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek prawa handlowego, indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni a także do wspólnot i indywidualnych osób fizycznych.

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Karol Róg adresowana jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek prawa handlowego, indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni a także do wspólnot i indywidualnych osób fizycznych.

Pomoc prawna w zakresie prowadzonej obsługi prawnej odbywa się poprzez:

Konsultacje,

Udzielanie porad prawnych,

Przygotowywanie porad prawnych,

Udział w negocjacjach,

Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,

Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

Sporządzanie pozwów o zapłatę we wszystkich rodzajach postępowań.

Pomoc prawna świadczona jest w postaci kompleksowej obsługi prawnej. Przyjmujemy również zlecenia na pojedyncze usługi.

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie:

Prawa Handlowego – zakładanie spółek prawa handlowego, obsługa prawna spółek prawa handlowego, przekształcanie spółek, opracowywanie umów.

Prawa Cywilnego – pełna obsługa w zakresie prawa cywilnego, windykacja należności, zawieranie ugód, mediacja, dochodzenie odszkodowań.

Prawa Pracy – pełna obsługa w zakresie stosunków pracowniczych.

Prawa Gospodarczego – przygotowywanie i opiniowanie projektów umów gospodarczych, przygotowywanie i opiniowanie projektów decyzji gospodarczych, w zakresie skutków prawnych tych decyzji, opiniowanie sytuacji prawnej strony w kontekście jej praw i obowiązków cywilnoprawnych i publicznoprawnych, reprezentowanie w postępowaniach przed sądami i organami administracji państwowej.

Prawa Autorskiego – przygotowywanie umów, konsultacje prawne.

Prawa Upadłościowego i Naprawczego – przygotowywanie wszelkich dokumentów w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego, konsultacje prawne.

Prawa Zamówień Publicznych – przygotowywanie dokumentów w postępowaniu przetargowym, konsultacje prawne, przygotowywanie protestów i odwołań.

Postępowania Spadkowego – kompleksowa obsługa prawna postępowań spadkowych.

Prawa Spółdzielczego – kompleksowa obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych.

Nasze honorarium określamy w zależności od skomplikowania problemu prawnego i uzgadniamy je każdorazowo z klientem w zawartej z nim umowie. Zapraszamy na bezpłatne pierwsze spotkanie, na którym pomożemy Państwu wybrać najlepszą formę rozliczania się z nami, która może odbywać się według:

Ilości przepracowanych godzin,

Ilości przepracowanych godzin plus prowizja za sukces,

Ryczałtu plus prowizja za sukces,

Ustalonego miesięcznego ryczałtu.

Zapraszamy do skorzystania z promocji

Porada prawna za 99 zł

Zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawnych w promocyjnej cenie 99 zł.

Promocyjna cena dotyczy pierwszej porady prawnej dla klientów indywidualnych.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u