Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Wróblewski

Dodaj |

O firmie

Oferta Kancelarii przewiduje szeroki zakres usług doradztwa prawnego w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, a także przedsiębiorstw jednoosobowych oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Usługi prawne świadczę w siedzibie Kancelarii, bądź w innym miejscy wcześniej uzgodnionym z Klientem. W sprawach niewymagających głębszej analizy prawnej obsługiwany podmiot może uzyskać poradę prawną w każdym czasie przez telefon lub/i drogą elektroniczną.

Sposób wynagrodzenia za świadczone usługi Kancelaria każdorazowo ustala z Klientem stosownie do rodzaju prowadzonych spraw, ich ilości, czasu trwania oraz stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną ocenę sprawy.

 

Oferta

W celu sprostania oczekiwaniom Klientów Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Wróblewski służy pomocą w następujących dziedzinach prawa:

prawa gospodarczego
prawa spółek handlowych
prawa cywilnego
prawa spółdzielczego i wspólnot mieszkaniowych
prawa rodzinnego i opiekuńczego
prawa budowlanego i prawnych aspektów obrotu nieruchomościami
prawa upadłościowego i naprawczego
prawa zamówień publicznych
prawa i postępowania administracyjnego oraz procedury sądowo-administracyjnej
prawa ubezpieczeniowego
prawa pracy

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u