Rzeczoznawca Majątkowy Szczecin, Zachodniopomorskie

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego “Likner”

Dodaj |

O Firmie

Bożena Lener – Posiadam wykształcenie wyższe – Politechnika Szczecińska: Wydział Budownictwa i Architektury na kierunku architektury i urbanistyki ukończony w 1979 roku.

Uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości otrzymałam po ukończeniu Studiów Podyplomowych 20-go lipca 1996 roku. W okresie od maja do grudnia 97 roku wyceniałam głównie na zlecenie Urzędu Miasta Szczecina jako biegła z listy Wojewody Szczecińskiego. Od 19 grudnia 1997 roku posiadam uprawnienia państwowe UMiRM nr 2942.

Od marca 1998 roku prowadzę działalność zawodową w zakresie szacowania nieruchomości – obecnie w ramach firmy – Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „LIKNER” Bożena Lener z siedzibą w Szczecinie przy ul. Unisławy 13b/3.

W wymienionym okresie wykonałam wiele wycen nieruchomości komunalnych na zlecenie WGN Urzędu Miasta w Szczecinie, Skarbu Państwa, ANR, AMW oraz osób fizycznych i prawnych.

 

Usługi

WYKONUJĘ WYCENY:

 • – gruntów nie zabudowanych zurbanizowanych i rolnych;
 • – nieruchomości zabudowanych zurbanizowanych i rolnych;
 • – nakładów poczynionych na nieruchomości (np. na adaptację strychu)
 • – budynków mieszkalnych i gospodarczych;
 • – lokali mieszkalnych i użytkowych w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • – mienia zabużańskiego;
 • – części składowych przedsiębiorstw.

DLA POTRZEB:

 • – sprzedaży, kupna, zamiany;
 • – kredytów bankowych;
 • – amortyzacji środków trwałych;
 • – określenia opłacalności inwestycji;
 • – spadkowych i skarbowo – podatkowych;
 • – określenia opłat adiacenckich;
 • – ubezpieczeniowych;
 • – dla potrzeb syndyków i komorników;
 • – dla potrzeb sądowych – jestem biegłym sądowym w zakresie wyceny nieruchomości;
 • – postępowania prywatyzacyjnego, itp.

 

Referencje

W okresie swojej działalności zarówno w ramach dawnej spółki cywilnej jak i obecnej własnej firmy wykonałam wiele wycen nieruchomości komunalnych na zlecenie WGN Urzędu Miasta w Szczecinie, Skarbu Państwa (w tym ANR i AMW) oraz osób fizycznych i prawnych, m.in. wycenę :

 • – Kwartałów Miejskich, przeznaczonych do renowacji usytuowanych w centrum Szczecina;
 • – historycznego kwartału w Szczecinie-Dąbiu;
 • – hoteli w Szczecinie;
 • – gospodarstw rolnych dla ANR;
 • – liczne działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną lub komercyjną, grunty zabudowane oraz lokale mieszkalne dla Gminy Miasta Szczecin;
 • – liczne działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną lub komercyjną, grunty zabudowane oraz lokale mieszkalne i usługowe dla Miasta i Gminy Trzebiatów;
 • – grunty i budynki w Międzyzdrojach i Świnoujściu będące własnością Skarbu Państwa;
 • – grunty i budynki produkcyjne w miastach woj. szczecińskiego;
 • – nieruchomości Akademii Rolniczej (w tym lokale mieszkalne);
 • – kąpielisko „Gontynka” i inne obiekty sportowe na terenie Szczecina;
 • – betonownia w Strachocinie;
 • – nieruchomości komercyjne i rekreacyjne (w tym ośrodek wczasowy nad morzem) z zasobów Agencji Mienia Wojskowego;
 • – obiekty mostowe w Szczecinie – 64 obiekty.
 • – nieruchomości Szczecińskich Zakładów Papierniczych „Skolwin” w Szczecinie;
 • – nieruchomości PP-B „Gryfbet” w Szczecinie;
 • – nieruchomości zabudowane będące w zasobach Lasów Państwowych;
 • – współpraca przy wycenie nieruchomości zadłużonych będących w dyspozycji komorników;
 • – wycena nieruchomości wchodzących w skład majątku PKN ORLEN S.A.;
 • – nieruchomości wpisane do rejestru zabytków;
 • – nieruchomości obejmujące budowle wodne;
 • – nieruchomości Skarbu Państwa będące w zarządach instytucji publicznych na terenie Szczecina wraz z nakładami poczynionymi przez zarządców – Policja, Prokuratura, Sąd;
 • – nieruchomości Stoczni Szczecińskiej w tym grunty i nabrzeża, ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem oraz lokale mieszkalne i garaże;
 • – Baza Sprzętowo-Transportowa Szczecińskiej Energetyki Cieplnej;
 • – SPRI „Marciniak” S.A. w upadłości na zlecenie Syndyka;
 • – współpraca przy wycenie nieruchomości będących w dyspozycji komornika;
 • – liczne nieruchomości osób fizycznych dla celów skarbowych i bankowych;
 • – nieruchomości pozostawione poza granicami państwa Polskiego do odszkodowań;
 • – kompleks basenowo-hotelowy „Fala” w Goleniowie;
 • – pałac w Darżu, Łożnicy, Trzebiatowie (powiat Stargard), Storkówku i inne;
 • – czynne stawy rybne „Dzwonowo” w powiecie stargardzkim;
 • – wartości nieruchomości rolnych i nierolnych do ustanowienia służebności drogowych i służebności przesyłu;
 • – nieruchomości zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod drogi publiczne do odszkodowania za ich przejęcie, na terenie całego województwa zachodniopomorskiego;
 • – Urząd Pracy w Szczecinie do naliczenia opłaty rocznej za trwały zarząd z uwzględnieniem nakładów;
 • – wiele nieruchomości gruntowych zabudowanych, niezabudowanych zurbanizowanych i rolnych w tym nieruchomości komercyjnych na zlecenie osób fizycznych.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u