Zakład Usług Antykorozyjnych Koreko Wiesława Ewa Rabuszko

Dodaj |

Firma

W okresie kilkunastu lat działalności Zakładu wykonaliśmy ochronę katodową na kilkudziesięciu gazociągach wysokiego i średniego ciśnienia, realizując ją przy pomocy zewnętrznego źródła prądu i głębokich uziomów anodowych wykonywanych do głębokości 80-100m.

Od 1994 roku Firma KOREKO rozpoczęła wdrażanie ochrony katodowej zbiorników paliwowych oraz zbiorników gazu płynnego.

Jako Zakład Usług Antykorozyjnych KOREKO wdrożyliśmy projekt ochrony katodowej dziewięciu zbiorników paliwowych wraz z dnem i rurociągami paliwowymi w Wojskowej Bazie Dębogórze koło Gdyni (koncepcja PG ,projekt techniczny Biura Projektów Budownictwa Morskiego). Kolejne zadania to Rozlewnia Gazu Płynnego BAŁTYKGAZ w Jezierzycach, gdzie O.K. podlegały zbiorniki V= 200m3. W tym samym czasie uzyskaliśmy aprobatę od Firmy SHELL na wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przed korozja zakopcowanych zbiorników gazu płynnego V= 500m3 w Rozlewni Gazu SHELL w Łodzi. Pozytywna opinia przedstawiciela Firmy SHELL z Kanady, który wizytował naszą Firmę , pozwoliła nam na realizację powyższej instalacji, a także objęcie jej do dnia dzisiejszego serwisem.

Kolejne wielkie inwestycje objęte naszą ochrona katodową to Rozlewnia Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Małaszewiczach, Morski Terminal Gazowy GASPOL S.A. ( 16 zbiorników każdy 70m dł. oraz pirs ) w Porcie Północnym w Gdańsku, Baza Dystrybucji Gazu Elektrim Eurogaz w Koszalinie i w Pruszkowie.

Ochrona katodowa naszej Firmy jest montowana również na przydomowych zbiornikach gazu płynnego.

Od grudnia 1998 roku Firma KONSTECH rozpoczęła na stacjach paliw montaż zbiorników autogazu wyposażanych w naszą ochronę katodową.

Do dzisiaj Zakład Usług Antykorozyjnych KOREKO wyposażył w ochronę katodową ponad 200 zbiorników LPG i zbiorników paliwowych na Stacjach Paliw: Petrochemii Płock, CPN, PKN ORLEN, Rafinerii Gdańskiej, SHELL, STATOIL, BP, ARAL, DEX, GEANT, AUCHAN, ESSO, NESTE, CHAMPION, CARREFOUR oraz na wielu prywatnych stacjach.

Oferta

Zakład Usług Antykorozyjnych “KOREKO” oferuje
wykonywanie wszystkich prac związanych z:

– oceną zagrożenia korozyjnego
– kompletacje urządzeń
– montażem i rozruchem
– serwisem i nadzorem eksploatacyjnym

oraz projektowanie i wykonawstwo instalacji ochrony elektrochemicznej:

– anodami galwanicznymi
– zewnętrznym źródłem prądu stałego

podziemnych i zakopcowanych zbiorników
gazu LPG:

– zbiorników magazynowych paliw płynnych
– stalowych rurociągów dla wszystkich typów mediów
– konstrukcji hydrotechnicznych i oczyszczalni ścieków

Usługi

Zabezpieczenia podziemnych konstrukcji stalowych przed szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzących pochodzących
z trakcji tramwajowej i zelektryfikowanej trakcji kolejowej.
(zobacz ofertę)

Kompleksowa ochrona katodowa stalowych rurociągów przesyłowych wody, orurowań odwiertów, oczyszczalni ścieków
i innych obiektów stykających się z agresywnymi elektrolitami.
(zobacz ofertę)

Ochrona elektrochemiczna stacji paliw oraz podziemnych zbiorników produktów ropopochodnych. (zobacz ofertę)

URZĄDZENIA DO OCHRONY KATODOWEJ 
Elektrody pomiarowe i sterujące instalacjami ochrony elektrochemicznej. (zobacz ofertę) 

Czujnik i sygnalizator zagrożenia korozyjnego rurociągów ciepłowniczych układanych w podziemnych kanałach. (zobacz ofertę)

Stacje ochrony katodowej (zobacz oferte)

Galwanostat impulsowy (zobacz oferte)

Stacje drenażu polaryzowanego (zobacz oferte)


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u