Kredyt Bank S.A.

Dodaj |

O Banku

Kredyt Bank to instytucja, która łączy innowacyjność z tradycją solidnej bankowości.
Od lat cieszymy się zaufaniem tysięcy klientów co pomaga nam umacniać pozycję na polskim rynku finansowym.
Jesteśmy dużym, giełdowym bankiem uniwersalnym, notowanym w pierwszej dziesiątce banków w Polsce. Obsługujemy różne grupy klientów, ze szczególnym uwzględnieniem klientów detalicznych, private banking oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategicznym akcjonariuszem banku jest belgijska bankowo-ubezpieczeniowa Grupa KBC, która ma 80,00 proc. udział w kapitale akcyjnym banku.

Oferujemy produkty i usługi finansowe o najwyższej jakości, dostosowane odpowiednio do potrzeb wszystkich grup klientów .
We współpracy z TUiR Warta, jako pierwsi na polskim rynku zaoferowaliśmy usługi bancassurance. Dzięki rozbudowanej sieci placówek i bankomatów oraz systemowi bankowości elektronicznej umożliwiamy klientom wygodny i uniwersalny dostęp do swoich usług. Nasz ogromny potencjał to pracownicy, którzy zapewniają profesjonalną obsługę i doradzają korzystne rozwiązania w zarządzaniu finansami.

Wysoką jakość świadczonych przez nas usług odzwierciedlają liczne wyróżnienia i nagrody, w tym m.in. trzy Medale Europejskie przyznane bankowi przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club za pakiet Ekstrakonto, pakiet Ekstrabiznes i kredyt mieszkaniowy Ekstralokum, a także dwie nagrody Alicja przyznane przez miesięcznik “Twój Styl” za pakiet usług przeznaczonych dla młodzieży oraz karty z mikroprocesorem. Ponadto Kredyt Bank trzykrotnie został uhonorowany Godłem Promocyjnym “Bank przyjazny dla przedsiębiorców”.


 

Rada Nadzorcza

Andrzej Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1971 roku w Sądzie wojewódzkim w Krakowie. Pełnił funkcję doradcy wicepremiera oraz Dyrektora Biura w Urzędzie Rady Ministrów. Piastował stanowisko wiceprezesa i prezesa w Zarządzie Głównym PZMot oraz stanowisko Prezesa w TUiR WARTA. Sprawował funkcje nadzorcze w radach nadzorczych wielu spółek m.in. Texaco Marketing Poland, TU „ATU”, TUiR WARTA, „Holding PZM” oraz PTE Kredyt Bank. Stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku zajmuje od lipca 1996 r.Obecnie jest Prezesem PZMot.

Adam Noga – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 uczestniczył w short programme MBA na l’Universite du Quebec a Montreal. Uzyskał habilitację w Szkole Głównej Handlowej w 1993 r. Następnie uzyskał tytuł Profesora Nadzwyczajnego tejże uczelni. W 1999 roku – Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Był, między innymi, Doradcą Ministra Prywatyzacji, Doradcą Prezesa Petrochemii Płock, Redaktorem “Ekonomisty”. Obecnie jest Dyrektorem Instytutu Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Jest autorem 5 książek, 100 artykułów, recenzji i ekspertyz. Specjalizuje się w mikroekonomii, makroekonomii, zarządzaniu strategicznym, finansach oraz rynkach finansowych i kapitałowych.

Guy Libot- Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia). Posiada wieloletni staż w bankowości. Pod koniec lat osiemdziesiątych pełnił funkcję Starszego Przedstawiciela Kredietbanku w Nowym Jorku, a także w Los Angeles. W połowie lat 90 był Dyrektorem Wydziału Sieci i Klientów Strategicznych w Holandii. W latach 1995-2000 pracował jako Dyrektor Generalny Oddziału Kredietbanku w Singapurze, gdzie odpowiadał między innymi za bankowość korporacyjną i gospodarkę pieniężną w Azji południowo-wschodniej. W latach 2000-2003 był Dyrektorem Zarządzającym w KBC Bank (Holandia). W latach 2003-2006 był zatrudniony w Kredyt Banku S.A. jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za bankowość korporacyjną, kredyty, gospodarkę pieniężną, ICT, administrację. Z kolei w latach 2006-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w K&H Bank na Węgrzech w obszarze kredytów, kadr i administracji, a od połowy 2007 r. w obszarze bankowości korporacyjnej i gospodarki pieniężnej.

Od 2010 r. zatrudniony w KBC Global Services NV jako General Manager, a następnie jako Senior General Manager w Pionie Europy Centralnej, Wschodniej i Rosji.

Funkcję Członka Rady Kredyt Banku pełni od 29 maja 2000 r.

Ronny Delchambre – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 53 lata. Wykształcenie wyższe: Commercial engineer (MBA). Karierę zawodową rozpoczął w 1981 r. w Bank van Roeselare. Od lipca 1998 r. Asystent Dyrektora Generalnego w KBC Bank w regionie Roeselare/Izegem. W latach 2003 – 2006 Dyrektor Generalny w regionie Roeselare, a w latach 2006-2009 Dyrektor Generalny w regionie Noord-Vlaanderen. Od października 2009 obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego w KBC Global Services w pionie bankowości Europy Środkowo-Wschodniej.

Jarosław Parkot – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ma tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie. Pracował w wielu prywatnych polskich i międzynarodowych firmach, następnie w 1998 roku rozpoczął pracę w Citibanku/Bank Handlowy na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Dystrybucją i Bankowością Detaliczną. Jednocześnie w 2001 roku został członkiem Rady Nadzorczej TFI Kapitał Handlowy.

W 2003 r. rozpoczął pracę dla Grupy Ubezpieczeniowej Uniqa Polska, która jest polskim oddziałem austriackiego życiowego i majątkowego ubezpieczyciela (Grupa składa się ze spółki majątkowej i życiowej). Był wiceprezesem Zarządu, odpowiedzialnym za rozwój strategiczny wszystkich spółek ubezpieczeniowych Uniqa w Polsce. Od 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Grupy Uniqa w Polsce. Od 2 lipca 2010 r. jest Prezesem TUiR WARTA S.A. oraz TUnŻ WARTA S.A.

Marko Voljč – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Uniwersytetu w Ljubljanie i w Belgradzie. W latach 1976-79 kierował departamentem analiz w Narodowym Banku Słowenii. W latach 1979-92 pracował w Banku Światowym w Waszyngtonie oraz Meksyku. W 1992 roku objął funkcję prezesa zarządu w Nova Ljubljanska Banka. W 2004 r. został dyrektorem zarządzającym w dyrektoriacie Europy Centralnej w centrali KBC w Brukseli oraz zasiadał w radach nadzorczych banków zależnych od KBC: w Polsce, na Węgrzech oraz w Czechach. W 2006 roku został mianowany prezesem banku K&H oraz menadżerem krajowym na Węgrzech. W 2010 roku został powołany na członka zarządu Grupy KBC oraz objął stanowisko dyrektora wykonawczego Grupy KBC w linii biznesowej Europy Wschodniej i Rosji.

Stefan Kawalec – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując w 1979 r. tytuł magistra matematyki.

W latach 1989-1994 pracował w Ministerstwie Finansów, początkowo jako Dyrektor Generalny i główny doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów, a od roku 1991 jako wiceminister. W latach 1994-2002 był Szefem Zespołu Doradców Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A i w latach 1998-2002 roku Szefem Strategii w Banku Handlowym. W latach 2002-2003 pracował w Grupie Commercial Union jako Wiceprezes Zarządu Commercial Union Polska Sp. z o.o., a następnie jako Główny Doradca Prezesa Grupy w Polsce. W latach 2003-2006 był Dyrektorem Zarządzającym ds. Strategii Grupy PZU. Od grudnia 2006 prowadzi samodzielną działalność gospodarczą pod firmą “Stefan Kawalec – Doradztwo Strategiczne”. Od maja 2008 jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu firmy doradczej Capital Strategy Sp. z o.o. Pełnił wielokrotnie funkcje w radach nadzorczych spółek, między innymi: Stoczni Gdańskiej S.A., Pekao S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. Był wielokrotnie doradcą instytucji międzynarodowych takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz instytucji rządowych i komercyjnych w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodnie

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u