“Kurotec Polska” Sp. z o.o.

Dodaj |

O Nas

Do roku 1983 postęp w dziedzinie zastosowań tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (TWS) był niewielki, a elementom produkowanym z tych materiałów nie stawiano zbyt wysokich wymagań.

Potencjalne możliwości tkwiące w elementach wytwarzanych z TWS, w tym możliwość produkcji szerokiego wachlarza elementów instalacji przemysłowych – rurociągów, kształtek, zbiorników o interesujących konstruktora i technologa własnościach, dostrzegła grupa założycieli firmy Kurotec GmbH.

Od samego początku działalności ambicją firmy jest proponowanie Klientom skutecznych i nowatorskich rozwiązań w zakresie budowy instalacji przemysłowych, których elementy muszą zapewniać wysoką odporność na działanie czynników technologicznych (agresywne media, temperatura), a równocześnie muszą wyróżniać się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Podstawowym kierunkiem naszej działalności jest wytwarzanie rurociągów, kształtek rurowych i aparatów typu zbiornikowego do pracy z agresywnymi chemicznie czynnikami z TWS.

Długoletnie doświadczenie w zakresie produkcji i aplikacji naszych wyrobów upoważnia nas do występowania w roli specjalistów w zakresie zastosowań elementów z TWS w budowie aparatury stosowanej w przemysłowych procesach technologicznych, w których wykorzystywane lub wytwarzane są substancje o silnie destruktywnym działaniu na elementy aparatury. Zobowiązuje to nas do odpowiedzialnego podchodzenia do problemów i potrzeb odbiorców naszych wyrobów.

Aby zagwarantować optymalne dostosowanie własności dostarczanych produktów do konkretnych przypadków zastosowań u Klienta, oferujemy pełny zakres usług i dostaw poczynając od projektowania, etapu obliczeń i opracowania konstrukcji, poprzez produkcję, dostawę na plac budowy i montaż, a skończywszy na całodobowym serwisie posprzedażnym działającym pod hasłem “Klient ani na chwilę nie może być pozostawiony sam na sam ze swym problemem”. Dzięki tej przez nas konsekwentnie od powstania firmy wyznawanej i stosowanej w codziennej i praktyce dewizie wyroby Kurotec znane i stosowane są na całym świecie.

 

Oferta

Rury i kształtki rurowe

Podstawowym surowcem do produkcji elementów do budowy rurociągów z TWS (tzn. rur i kształtek rurowych o średnicach w zakresie od 25 do 8000 mm) są wszystkie dostępne w handlu żywice poliestrowe, w tym żywice poliestrowe winylowe. Stosuje się również inne materiały wiążące, takie jak: polietylen, polipropylen, polichlorek winylu i polifluorek winylidenu (PE, PP, PVC i PVDF). Rury i kształtki rurowe produkowane są wg wymagań normy DIN 16965, typ A, B, D i E, DIN 16966 oraz wg wymagań technicznych klienta. Elementy te produkowane są wyłącznie metodą nawijania ręcznego, co gwarantuje spełnienie wysokich wymagań jakościowych, jakie stawiane są przy zastosowaniu ich do budowy instalacji przemysłowych.

Zbiorniki, aparatura przemysłowa

Drugim kierunkiem naszej działalności jest produkcja zbiorników i aparatów typu zbiornikowego, w tym ciśnieniowych, wież absorpcyjnych, płuczek, zbiorników magazynowych oraz aparatów specjalnych. Stosowane w ich budowie rozwiązania konstrukcyjne i materiały dostosowane są do chemicznych i fizycznych realiów procesów technologicznych realizowanych w instalacjach, w których te elementy mają pracować.

Stosowana przez nas przy produkcji tych elementów technologia spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej techniki produkcji elementów aparatury przemysłowej, bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa pracy w procesie produkcyjnym oraz przepisów prawnych związanych z tego typu produkcją.

Z uwagi na problemy związane z transportem wielkogabarytowych elementów instalacji przemysłowej przedsiębiorstwo nasze oferuje wytwarzanie elementów z TWS o średnicy przekraczającej 5000 mm w przewoźnej hali montażowej instalowanej na czas niezbędny dla ich wykonania na placu budowy u Klienta

Montaż

Nasza rola nie kończy się na wyprodukowaniu elementów instalacji z TWS. Oferujemy również usługi w zakresie ich transportu na plac budowy oraz montażu prowadzonego przez nasze dysponujące bogatym doświadczeniem w tym zakresie brygady montażowe. Dzięki daleko idącemu przygotowaniu naszych produktów do montażu jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum czasy przestoju przy budowie aparatury, a tym samym koszty własne i Klienta. Nasz program dostaw uzupełniają usługi w zakresie montażu rurociągów wykonanych z tworzyw termoplastycznych oraz wykonywanie powłok ochronnych z TWS w stalowych i betonowych zbiornikach zamkniętych i otwartych.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u