“Madar” Biuro Rachunkowe

Dodaj |

BIURO

Początki funkcjonowania naszej firmy, sięgają 1991 roku i zbiegają się w czasie z generalną reformą polskiego systemu podatkowego (wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz zastąpieniem podatku obrotowego, podatkiem od towarów i usług VAT). Tak więc, zajmujemy się prawem podatkowym od dnia wejścia w życie nowych przepisów dotyczących zobowiązań budżetowych.

W lipcu 1995 roku, wraz ze zmianą siedziby nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę rodzinną. Nowa siedziba firmy to lokalizacja pod adresem Racławicka 23 w Miechowie, gdzie działamy do chwili obecnej.

W dniu wejścia w życie ustawy o doradztwie podatkowym, które nastąpiło dnia 01.01.1997 roku, wszyscy wspólnicy złożyli wnioski o wpis na listę doradców podatkowych. W wyniku spełnienia wszystkich ustawowych warunków m.in. w zakresie kwalifikacji, wykształcenia i odpowiedniego stażu w wykonywaniu zawodu, w lipcu 1997 roku, decyzją Ministra Finansów, zostaliśmy wpisani na listę doradców podatkowych, otrzymując numery wpisów: 00488, 00489 i 00490. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, a także do osób fizycznych, nie prowadzących żadnej działalności. Obecnie obsługujemy klientów z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

Zapewniamy kompleksową i fachową obsługę, także dzięki zatrudnieniu osób posiadających duże kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i kadr.

Firma nasza dysponuje nowoczesną i wydajną siecią komputerową wyposażoną w różnego rodzaju systemy anty awaryjne i zabezpieczenia. Praca a także przetwarzanie danych są całkowicie skomputeryzowane i odbywają się w oparciu o nowoczesne, na bieżąco aktualizowane oprogramowanie księgowe i kadrowo – płacowe.

Gorąco zapraszamy do współpracy.

 

OFERTA

Zadaniem naszej firmy jest umożliwienie i ułatwienie rozpoczęcia a następnie prowadzenia działalności. Całość naszych usług stanowią konkretne rozwiązania, które pomagają naszym klientom w realizacji ich przedsięwzięć, współpraca z naszym biurem powinna dawać Państwu satysfakcje i zadowolenie. Powierzając sprawy swojej firmy w nasze ręce, Klient może skoncentrować się wyłącznie na idei i strategii firmy.

Standardem dla nas jest:

Prowadzenie ksiąg handlowych,

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

Ewidencje rejestrów dla celów rozliczenia podatków od towarów i usług VAT,

Sporządzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

Prowadzenie pełnej księgowości tj. Ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa rachunkowego,

Dostarczanie według potrzeb Klienta wyniku finansowego firmy oraz dokumentów koniecznych do rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Gwarantujemy również:

Weryfikacje wystawionych przez klienta dokumentów,

Porady w zakresie zmniejszenia obciążeń finansowe,

Przygotowanie i składanie deklaracji ( Urząd Skarbowy, ZUS ),

Okresowe sporządzenia sprawozdań finansowych firmy,

Kadry:

Sporządzanie listy płac,

Prowadzenie teczek pracowniczych,

Kontrola kompletności dokumentów,

Kontrola terminów wykonywania badań lekarskich,

Kontrola ważności umów,

Prowadzenie kont przychodów i rozchodów,

Wyliczenie podatku od wynagrodzeń,

Sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,

Rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,

Obsługa kadrowa.

Ryczałt- najkorzystniejsza forma opodatkowania dla osób fizycznych rozliczających się z fiskusem

Ewidencja sprzedaży,

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Ewidencja wyposażenia,

Rejestry VAT,

Prowadzenie ewidencji kadrowo płacowej,

Rozliczenie składek ZUS pracowników i właściciela,

Kontrola płatności,

Rozliczenia roczne,

Doradztwo podatkowe:

Udzielenie porad podatkowych,

Analiza problemów w zakresie podatków dochodowych,

Sporządzanie pism do Urzędu Skarbowego i ZUS,

Doradztwo związane z prowadzona kontrolą,

Ocena poprawności prowadzonych rozliczeń podatkowych,

Dodatkowo sporządzanie wniosków kredytowych,

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u